Политики

Политика за корпоративни благотворителни дарения

Това е нашата Политика за корпоративни благотворителни дарения.

В Кока-Кола ХБК сме решени да създаваме стойност за всички заинтересовани страни, като подкрепяме социално-икономическото развитие на общностите, в които бизнесът ни функционира. Неразделна част от нашата стратегия за ангажиране на общностите и това създаване на стойност, са благотворителните дарения.

През годините, нашите благотворителни дарения и други инвестиции в общностите прераснаха от самостоятелни благотворителни инициативи до дългосрочни, общогрупови програми, тясно свързани с бизнес приоритетите и въпросите, засягащи заинтересованите ни страни. Докато продължаваме да работим по въпроси от местно значение, особено за помощ при бедствия, ние приоритизирахме три програмни области, които са от критично значение за нашите пазари, а именно:

∙ Подкрепа на младежта и жените;

∙ Постигане на „Свят без отпадъци“;

∙ Създаване на инициативи за управление и съхраниение на водните ресурси.

Целта на тази политика е да отрази обхвата, процесите и контрола, които трябва да бъдат използвани, за да се гарантира, че благотворителните действия по зададените приоритетни области се извършват честно и надлежно, и отразяват основните ни ценности и подход към общностите.