Условия на ползване

Условия на ползване

Условията за използване на този уебсайт са посочени по-долу.

 

Благодарим Ви, че посетихте този уебсайт. Настоящата страница (заедно със съобщението за поверителността и бисквитките и декларацията за поверителност на CV) ви предоставя условията, при които можете да използвате настоящия уебсайт (”Сайтът”) (”Условия за ползване”). Достъпът до и използването на сайта от ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви и потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и Кока-Кола ХБК в тази връзка се заменят от настоящите условия.  Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, ви молим да напуснете сайта.

Сайтът се управлява от член на групата от компании на Кока-Кола ХБК, чието крайно холдингово дружество е Coca‑Cola HBC AG (регистрирано в Швейцария с фирмен номер CH-170.3.037.199-9 и седалище в Turmstrasse 26, 6300 Zug, Швейцария).

Достъп до сайта

Сайтът е временно достъпен за потребителите и Кока-Кола ХБК си запазва правото да оттегля или изменя услугата, предоставена от сайта без предизвестие (виж по-долу). Кока-Кола ХБК не носи отговорност, ако по някаква причина сайтът не е достъпен, по всяко време или за какъвто и да е период.

От време на време Кока-Кола ХБК може да ограничава достъпа до определени части на Сайта или до целия Сайт. Кока-Кола ХБК се стреми да актуализира сайта редовно и може да променя съдържанието по всяко време. Ако възникне необходимост, Кока-Кола ХБК може да спре достъпа до нашия Сайт или да го прекрати за неопределено време.

Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп до Сайта. Също така сте отговорни за това, че всички лица, които имат достъп до Сайта чрез вашата Интернет връзка, са наясно с настоящите условия и се съобразяват с тях.

Собственост над съдържанието

Сайтът и всички права върху интелектуална собственост във всички текстове, дизайн, лога, графики, икони, изображения и други материали на този Сайт (”Съдържанието”) са собственост на Coca‑Cola HBC AG или са включени с разрешението на съответния собственик.

Използването от ваша страна на каквото и да е Съдържание, освен в случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е строго забранено. Coca‑Cola HBC AG ще упражни правата си на интелектуална собственост в максимална степен, разрешена от закона, включително търсене на преследване по съдебен път.

Използване на сайта от ваша страна

Кока-Кола ХБК ви дава разрешение да използвате сайта както следва:

  • Можете да изтеглите Съдържанието, но само за информационна, нетърговска, непечеливша, лична употреба и при условие, че не премахвате, не променяте или не закривате някоя от информацията, съдържанието или известията (като например авторски права и други забележки за собственост), съдържащи се в Съдържанието
  • Съдържанието в раздела „Новини“ на сайта може да се възпроизвежда единствено за редакционни цели в ежедневни вестници, общо разпространявани новинарски списания, търговски публикации и излъчваните медии;
  • Нямате право да разпространявате, променяте, копирате (освен съгласно указаното по-горе), пренасяте, излагате, използвате повторно, възпроизвеждате, публикувате, предоставяте лицензи за, създавате производни творби от, прехвърляте, продавате или използвате по друг начин съдържанието, без писмено разрешение от Кока-Кола ХБК
  • Като условие за достъпа ви до и използването на този Сайт, вие гарантирате на ХБК, че няма да използвате този Сайт за цели, забранени от настоящите Условия за ползване или по начин, който би могъл да представлява или насърчава поведение, да се счита за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава, който и да е закон и да не използвате Сайта за публикуване или предаване на каквито и да е нарушаващи, заплашителни, фалшиви, подвеждащи, обидни, тормозещи, клеветнически, клеветнически, скандални, възпалителни, порнографски или осквернителни материали.  Кока-Кола ХБК напълно ще съдейства на всички право охранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска разкриването на самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материали. Също така гарантирате, че ще информирате Кока-Кола ХБК, веднага щом установите незаконно или забранено използване на този сайт от трети лица.

Забранено е да използвате Сайта, с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Поверителност

Всички лични данни (например вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които въведете на Страницата по електронен път или по друг начин, ще бъдат използвани от Кока-Кола ХБК в съответствие с Декларацията за поверителност и бисквитки. Всеки друг вид комуникация или материал, които въведете на Страницата, като въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и непатентовани.

Ограничения за достъп

Кока-Кола ХБК има правото да забрани и/или да прекъсне предаването на сайта (или експлоатацията на някои от неговите услуги) на всеки потребител, докато Кока-Кола ХБК смята, че според разумното си мнение този достъп може да застраши Кока-Кола ХБК и/или потребителя и/или трета страна, както и че потребителят е нарушил Условията за ползване и/или законовите разпоредби.

Кока-Кола ХБК си запазва правото да спира експлоатацията на Сайта (или експлоатацията на някои от неговите услуги) поради актуализации, подобряване на софтуера или подобряване на функциите си за сигурност.  В този случай Сайтът няма да бъде достъпен за потребителите.

Правни забележки

Съдържанието на този Сайт може да съдържа неточности или печатни грешки. Промени по този Сайт могат да се извършват периодично, по всяко време и без предизвестие. Въпреки това, Кока-Кола ХБК не поема ангажимент редовно да актуализира информацията, съдържаща се в този Сайт. Освен това, Кока-Кола ХБК не гарантира, че този Сайт ще работи непрекъснато или без грешки, че дефектите ще бъдат периодично отстранявани или че е съвместим с вашия компютър, хардуер и софтуер, че Сайтът ще бъде сигурен, че грешките в Сайта ще да бъдат коригирани, че сървърът, предоставящ Сайта не съдържа вируси или друг злонамерен софтуер.

Кока-Кола ХБК полага разумни усилия за поддържането и достъпността на съдържанието на Сайта. Потребителите обаче приемат, че Кока-Кола ХБК има право да променя временно или да прекъсва временно или постоянно целия Сайт или част от Сайта, с или без предизвестие до потребителите, като се има предвид, че наличността може да бъде засегната от оборудването на потребителите, други комуникационни мрежи, големият брой хора, които се опитват да се свържат към Сайта по едно и също време или всяка друга причина. Следователно, Кока-Кола ХБК не носи отговорност за каквито и да било щети (положителни, отрицателни, случайни, договорни или други), произтичащи от невъзможността за достъп на потребителите до Сайта, неговото цялостно прекъсване или части от него, забавяне, неизпълнение, прекъсване или лошо приемане на услугата или загуба на съдържанието му, наличието на грешка. Във всеки случай Кока-Кола ХБК си запазва правото да прекъсва по всяко време временно или постоянно функционирането на целия Сайт или на част от него, с цел поддръжка или надграждане, или по някаква друга причина.

Не трябва да се разчита на информация, съвети и мнения, изразени в този сайт, за лични, юридически, финансови или други решения. Трябва да се консултирате с подходящ професионалист за конкретни съвети, съобразени с вашата ситуация.

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА И ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ “КАКТО Е”, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ. Без да ограничава горепосоченото, Coca‑Cola HBC AG не гарантира, нито представлява, че използването на каквото и да е Съдържание от ваша страна, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието ще бъде точно, пълно или актуално.

Кока-Кола ХБК не поема отговорност за отказа на някоя от нашите услуги, предлагани в този Сайт, включително, но не само, на услугите за електронна поща и корпоративните уебкастове.

Отричане на отговорност

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е НА ВАШ РИСК. НИТО КОКА-КОЛА ХБК, НИТО НЕЙНИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА САЙТА, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ И ПР., ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Вируси, хакерски атаки и други престъпления

Не трябва да злоупотребявате с нашия уебсайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологически вреден. Не трябва да се опитвате да получите неупълномощен достъп до Сайта ни, сървъра, на който се съхранява Сайтът ни, или до сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Сайт. Не трябва да атакувате нашия Сайт индикативно, чрез атака за спиране на услугата или атака срещу разпространение на услугата.  Всяко от горепосочените действия може да се счита за престъпление съгласно приложимото право и може за него може да бъде потърсена съответната наказателна отговорност.

Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от разпространена атака за спиране на услугата, вируси или друг вид технологично вреден материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърните програми, данните или друг личен материал, поради използването на нашия Сайт или изтеглянето на всеки материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт. В съответствие с добрата компютърна практика се препоръчва да проверявате за вируси всички материали и/или съдържание, достъпно и/или изтеглено от този Сайт, използвайки наличен в търговската мрежа актуализиран софтуер за вируси.

Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от Кока-Кола ХБК. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Кока-Кола ХБК не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Без да се ограничава гореизложеното, Кока-Кола ХБК изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:

  • нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица
  • са неточни, непълни или подвеждащи
  • не са годни за търговска или друга конкретна цел
  • не обезпечават достатъчна сигурност
  • съдържат вируси или други зловредни елементи
  • са клеветнически или опозоряващи

Освен това Кока-Кола ХБК не е изразила одобрението си относно съдържанието на тези сайтове и предлаганите в тях продукти и услуги. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, правите това на свой собствен риск и без разрешение от Кока-Кола ХБК.

Вашите хипервръзки към този сайт

Можете да предоставяте хиперлинкове към този Сайт само след получаване на изрично предварително писмено разрешение от Кока-Кола ХБК.

Предупреждения от езиково естество във връзка с твърденията относно бъдещето

Този сайт може да съдържа твърдения, прогнози или предвиждания, съставляващи „твърденията относно бъдещето“ съгласно определението във федералните закони на САЩ относно ценните книжа. В някои случаи използваме думи като “вярвам”, “перспектива”, “насока”, “възнамерявам”, “очаквам”, “предвиждам”, “планирам”, “насочвам” и подобни изрази, за да идентифицираме твърденията относно бъдещето.

Всички твърдения, различни от твърдения относно исторически факти, включително и твърдения относно нашето бъдещо финансово състояние и резултати, бизнес стратегия, бъдещите ни отношения с The Coca‑Cola Company, бюджети, очаквани нива на потребление и производство, прогнозни разходи, капиталовите разходи и плановете и целите на управлението за бъдещи операции са твърдения относно бъдещето. Вие не трябва да създавате ненужна зависимост от тези прогнозни твърдения. По своята същност, твърденията, свързани с бъдещето, включват риск и несигурност, защото отразяват нашите настоящи очаквания и предположения относно бъдещи събития и обстоятелства, които може да не се окажат точни.

Нашите действителни резултати могат да се различават значително от очакваните в твърденията относно бъдещето по много причини, включително, но не само, способността ни да финансираме планове за разширяване, програми за обратно изкупуване на акции и цялостна обичайна дейност; промени в средата на бизнеса с безалкохолните напитки, включително действия на конкуренти и промени в потребителските предпочитания; промени; регулаторни и правни промени; колебания в разходите и наличността на суровини; колебания в лихвения и валутния курс; промени в икономическите и политическите условия; способността ни да проникваме в развиващите се и нововъзникващите пазари; ефективността на нашите рекламни и маркетингови програми; несигурност във връзка със съдебни дела; неблагоприятни метеорологични условия; и други рискове, разгледани в годишните доклади на Coca‑Cola HBC AG (IFRS) и регистрациите на Coca‑Cola HBC AG на Лондонската фондова борса.

Кока-Кола ХБК не поема задължение да актуализира публично или преразглежда твърденията относно бъдещето. Не можем да ви уверим, че бъдещите ни резултати, ниво на дейност, изпълнение или постижения ще отговарят на очакванията, отразени в твърденията относно бъдещето.  Нещо повече, нито ние, нито някой друг поема отговорност за точността и пълнотата на твърденията относно бъдещето.  Освен ако не сме задължени по закон да актуализираме тези твърдения, няма да е необходимо да актуализираме нито едно от тях, нито да ги привеждаме в съответствие с действителните резултати, нито с промените в очакванията ни.

Нищо от Сайта не представлява покана за инвестиране или за закупуване на акции / дялове.

Софтуер, наличен на този сайт

Правата върху интелектуална собственост или други права във всеки софтуер, който се предоставя за изтегляне от Сайта (”Софтуер”), принадлежат на Кока-Кола ХБК или неговите доставчици/лицензодатели. За да получите достъп до част от информацията на този Сайт, може да се наложи да получите лицензи от доставчици на софтуер от трети страни (такива като Adobe). Възможността ви да получите достъп до тази информация може да зависи от това дали сте получили такива лицензи. Използването на Софтуера от ваша страна се урежда от условията на лицензионното споразумение, което може да придружава или да бъде включено в Софтуера. Кока-Кола ХБК не носи отговорност за организирането на такива лицензи. Не инсталирайте и не използвайте никакъв Софтуер, освен ако не сте съгласни с такова лицензионно споразумение. Когато изтегляте софтуер от този Сайт, го правите на свой собствен риск.

Актуализации на Условията

Кока-Кола ХБК може по всяко време и без предизвестие да преработва тези Условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните Условия за ползване. Настоящите Условия за ползване не могат да бъдат променяни от вас, освен ако не е изрично договорено в писмена форма от Кока-Кола ХБК.

Общи положения

Настоящите Условия за ползване и използването от на Сайта от ваша страна се уреждат от законите на Англия и Уелс, независимо от избора му на правни разпоредби. Съдилищата с обща компетенция, намиращи се в Англия, имат изключителна юрисдикция над всички спорове, които произтичат от, са свързани с или се отнасят се до тези Условия за ползване и/или Сайта, или при които тези Условия за ползване и/или Сайтът са съществено обстоятелство.

Ако Кока-Кола ХБК реши да се откаже от каквото и да е нарушение на задължението, произтичащо от настоящите Условия за ползване, това не означава, че Кока-Кола ХБК се е отказала от всяко друго нарушение или бъдещи нарушения.

Всички права и средства за защита по настоящите Условия за ползване са кумулативни и не изключват никакви права или средства за правна защита, предвидени в закона или в друго споразумение.

Ако някоя част от Условията за ползване бъде определена като невалидна или неприложима, съгласно приложимото законодателство, включително, но не ограничено до отхвърлянето на гаранцията и ограниченията за отговорност по-горе, тогава невалидната или приложима разпоредба ще се счита за заменена с валидна и приложима разпоредба, която най-тясно съответства на намерението на първоначалната разпоредба, а останалата част от споразумението продължава да бъде в сила.

Печатна версия на този Сайт и настоящите Условия за ползване и на всяко известие в електронен вид са допустими в съдебни или административни процедури.

Вие се съгласявате, че между вас и Coca‑Cola HBC не възниква никаква съвместна дейност, партньорство или трудови правоотношения, в резултат на тези Условия за ползване или използването на този Сайт.