Доклади

Политики и Доклади

В Кока-Кола ХБК ние сме твърдо решени да провеждаме всички наши бизнес дейности с почтеност и с уважение към обществото и околната среда.


Политика срещу подкупи

Кока-Кола ХБК се ангажира с етично поведение и има нулева толерантност към корупцията.

anti_bribe_engl_cover_02 anti_bribe_engl_cover_02


Политика по опазване на околната среда

Кока-Кола ХБК се ангажира да извършва всички свои бизнес дейности отговорно, като се съобразява с въздействието върху околната среда и устойчивото представяне. Ние вярваме, че околната среда е отговорност на всички и всички служители са отговорни за екологичния ни отпечатък.

coca-cola-hbc-climate-change-policy-statement coca-cola-hbc-climate-change-policy-statement

Кодекс за бизнес поведение

Кодекс за бизнес поведение е всеобхватната политика на Кока-Кола ХБК и е нашият основен приоритет, показващ нашия ангажимент към най-високите стандарти на бизнес практика.

codex_buzinez_povedenie_cover_engl_02 codex_buzinez_povedenie_cover_engl_02
Community_contributions_cchbc Community_contributions_cchbc Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Вижте още


Политика по опазване на околната среда

Кока-Кола ХБК се ангажира да извършва всички свои бизнес дейности отговорно, като се съобразява с въздействието върху околната среда и устойчивото представяне. Ние вярваме, че околната среда е отговорност на всички и всички служители са отговорни за екологичния ни отпечатък.

environmental_policy_2019_eng environmental_policy_2019_eng