Политики и Доклади

В Кока-Кола ХБК ние сме твърдо решени да провеждаме всички наши бизнес дейности с почтеност и с уважение към обществото и околната среда.


Политика срещу подкупи

Кока-Кола ХБК се ангажира с етично поведение и има нулева толерантност към корупцията.


Политика по опазване на околната среда

Кока-Кола ХБК се ангажира да извършва всички свои бизнес дейности отговорно, като се съобразява с въздействието върху околната среда и устойчивото представяне. Ние вярваме, че околната среда е отговорност на всички и всички служители са отговорни за екологичния ни отпечатък.

Кодекс за бизнес поведение

Кодекс за бизнес поведение е всеобхватната политика на Кока-Кола ХБК и е нашият основен приоритет, показващ нашия ангажимент към най-високите стандарти на бизнес практика.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Политика по опазване на околната среда

Кока-Кола ХБК се ангажира да извършва всички свои бизнес дейности отговорно, като се съобразява с въздействието върху околната среда и устойчивото представяне. Ние вярваме, че околната среда е отговорност на всички и всички служители са отговорни за екологичния ни отпечатък.