Професионалисти

Професионалисти


Продажби, Логистика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси, Производство, ИТ, Връзки с обществеността и комуникации, и още много направления: Ще подкрепим важните за теб умения за постигане на кариерно развитие и принос към резултатите на компанията.

Съответстващите опит и умения са предварително условие за поемането на определена роля, но в рамките на екипите на Кока-Кола Хеленик в България, професионалистите могат да бъдат описани като:

  • ГЪВКАВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ХЪС ЗА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Професионалисти с неизчерпаема енергия за нови знания и умения, които неизменно се стремят към усъвършенстване в личен план - знания, експертен опит, резултати и принос.

  • ЕКИПНИ ИГРАЧИ

Екипни играчи, който планират исинхронизират дейността с останалите с цел постигане на оптимални резултати. Сами градим доверието на другите в нас. Имаме доверие в колегите си и проявяваме гъвкавост. Екипите ни разчитат на нас.

  • ДВИГАТЕЛИ НА УСПЕХА

Хора, ориентирани към резултати и въздействие чрез своята работа. Постигаме успехи, защото притежаваме умения за бързо разрешаване на проблеми и намиране на ефективни решения на предизвикателства в бизнеса.

Ще отворим широко вратите към най-добрите световни практики в областта, усвояването на знания, изпълнението на задания и редица други възможности. И всичко това в синхрон с личните ти амбиции, способности и предпочитания.


Допълнителни линкове: