Заедно в час

Заедно в час

Целта на "Заедно в час" е всяко дете в България да може да има равен достъп до качествено образование, независимо от училището, което посещава, от града, в който живее, или от социалния си статус.

Ние и "Заедно в час" вярваме, че

  • Образованието е от решаващо значение за развитието, както на отделните хора, така и на обществото като цяло.
  • Качеството на образованието е сред ключовите фактори за постигане на солиден икономически растеж.
  • Най-добрите образователни системи водят до стабилни и демократични правителства.

 

Вижте още: