Газирани напитки за възрастни

Share

РАЗВИВАМЕ ПРИОРИТЕТНО ТАЗИ КАТЕГОРИЯ С ВИСОКА СТОЙНОСТ И ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ С ТРОЙНО ПО-ВИСОК РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ В СРАВНЕНИЕ С ГАЗИРАНИТЕ НАПИТКИ

Възрастните потребители с повече разполагаем доход се интересуват от по-качествени продукти и от експериментиране. В сравнение с основните газирани продукти тази категория постига значителни надценки.

Нашият подход за тази категория предполага преминаване към по-качествени продукти и сегментирано изпълнение с хотели, ресторанти и кафенета. Също така подкрепяме растежа, като се възползваме максимално от партньорствата с висококачествени алкохолни напитки.


БРАНДОВЕ ГАЗИРАНИ НАПИТКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ