нашите истории

Историята на Пламен: Ускорен растеж в различни области

Имах късмет да започна работа в Hellenic като Търговски представител, направо от студентската скамейка. Отговорностите ми нарастваха постепенно и след две години бях назначен за ръководител на екип,  който всеки ден вдигайки летвата към общата цел. След успешното тестово пускане на стъклената бутилка Cappy в Североизточна България, бях промотиран като Мениджър продажби търговска зона.

Не винаги беше лесно – например постигането на лидерска позиция на Банкя в ХоРеКа канала в зона Пловдив, година и половина след пускането на стъклена бутилка в страната.

Последва още по-предизвикателен и вълнуващ период като Мениджър продажби търговска зона София град, сплотения ни екип успя да установи нов път на нашите продукти към пазара (директни продажби), преодолявайки  силния конкурентен отговор в целия град. Този опит дава на човек нещо, което не може да бъде преподадено или научено – нагласата че “НИЕ МОЖЕМ”,  заредени от енергията и готовността на целия екип. Екип, устремен към силно амбициозни и дори плашещи цели. Научените уроци бяха много полезни в турбулентните времена на икономически спад, когато вече като Регионален мениджър продажби, участвах в някои трудни и важни за бизнеса решения.

По-късно, като ръководител на екипа за обслужване и подпомагане на клиентите, ние въведохме оптимизации и иновации, подкрепяйки нашите функционални и организационни цели, което в крайна сметка доведе до най-вискокото признание: лидерство в удовлетвореността на клиента. В този период за първи път ръководих хора, с по-голяма експертиза от мен в своите области. Възползвах се от потенциала на коучинга, за да помагам на хората от моя екип да се развиват. Едно от най-важните научени неща, бе свързано с ролята на Country NKAM, а именно: да ценя различията. Това ни помогна, подравнени с фирмената стратегия и приоритети, да постигнем пробив в сътрудничеството с два от най-трудните ни клиенти.

След това аз отворих нова страница по пътя си на обучение и развитие в ИТ отдела на CCH, Бизнес решения и системи (BSS). Тук ние комбинираме последните дигитални технологии, аналитични модели и оптимизация на процесите, за да обслужваме бизнес отделите на Hellenic и в крайна сметка - нашите клиенти.

plamen_02

Бъдете отворени за новото, посрещайте предизвикателствата и следвайте сърцето си. То ще ви заведе там, където можете да използваме ума си. И тогава, ще попаднете в екип, който МОЖЕ и ЩЕ ДОПРИНЕСЕ за нашето по-добро бъдеще и за  успеха на Hellenic!

Пламен Кънев Мениджър BSS Commercial Customer and KA Solutions

> Какво представляваше вашата работа?

В момента аз съм мениджър BSS Commercial Customer and KA Solutions, който ръководи смесен екип от продуктови мениджъри, ИТ архитекти и мениджъри на приложения в няколко търговски области  – RTM, RGM и Field Sales Excellence (Високи постижения на пазара).

Моят екип подпомага нашата мисия за BSS за ускоряване на растежа при обслужването на бизнеса, като ние създаваме съвместно ориентирани към клиента, ефективни по отношение на разходите, лесни за работа и разширяеми дигитални решения, като осигуряваме по-прости, по-бързи, интегрирани, надеждни и защитени системи. ​

За включване на технологиите и дигиталните решения в практиката, ние си сътрудничим тясно с други подфункции и националните екипи в BSS. Работим всеки ден с вътрешните си клиенти, с доставчици и стратегически партньори.

Новостите, които въвеждаме, помагат на търговския отдел да се свързва с нашите клиенти и потребители денонощно.

> В кои направления на IT сте работили и какво научихте?

Нашият екип подпомага Hellenic да дигитализира бизнеса с нашите клиенти, с основен фокус върху теьнологичните решения за  Frontline Sales и Revenue Growth и Next Generations Customer Management .Част от наученото досега: нещата имат значение само когато стигнат до крайния потребител; няма малка или голяма държава - само такава, която по-бързо и с повече желание усвоява новостите.

Мотивираният екип може да направи реално и невъзможното и Hellenic има много специално място в дигиталната карта на глобалната карта на Системата на Компанията Кока-Кола.

> Какви умения или поведение продължавате да използвате или да си напомняте да използвате?

Слушай и мисли преди да действаш: само тогава мога да разбера проблема в неговата цялост, личната мотивация и притеснения и да съм отворен за различната гледна точка и към най-сложната ситуация. Не е толкова лесно в динамичния свят, в който живеем, но е възнаграждаващо.


team_02_smaller_resized team_02_smaller_resized

Кандидатствайте сега

Ако харесвате предизвикателствата, защо не станете част от нашия екип?