Създаване на стойност

Създаване на стойност

Бизнес моделът на Кока-Кола ХБК е в основата на всичко, което правим. Той определя дейностите, с които се ангажираме, отношенията, на които разчитаме и целите, които се стремим да постигнем, за да създадем ползи за всички заинтересовани страни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
 

Ние създаваме стойност чрез…

  • Непрекъсната оптимизация на производствената ни инфраструктура…


 

plant_Bankia_01 plant_Bankia_01 Бутилираща линия в производствен център "Банкя"
Return_CC Return_CC
  • Задоволяване на променящите се предпочитания на потребителите и поддържане на устойчив и отговорен бизнес в общностите, в които работим...

 

  • И чрез ефективна работа, ние се стремим към отговорно производство и рентабилност.

Plant_CC Plant_CC

Социо-икономическото въздействие на компаниите в Системата на Кока-Кола в България се равнява на принос от 0,5% от БВП на страната или иначе казано – всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 0,75 лв. приходи за България. През 2021 г. в двата завода в Костинброд и Банкя са произведени  355 млн. литра напитки, а системата е купила стоки и услуги от местни доставчици на стойност 131 млн. лева.

Системата плаща 41 млн. лева в данъци и допринася непряко за още 237 млн. лева. Сумата се равнява на 1/2 от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за образование на около 95 000 ученици.

Как споделяме ползите:

 
2 200 души работят в Системата на Кока-Кола в България, която поддържа 9 500 работни места по стойностната верига или иначе казано всяко работно място в нея поддържа 4 работни места другаде.
many_people_01 many_people_01