Нашата визия, стратегия и цел

Нашата визия, стратегия и цел

Cultural_Manifesto_BG Cultural_Manifesto_BG

НАШАТА ЦЕЛ “OPEN UP MOMENTS THAT REFRESH US ALL” ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОМЕНТИТЕ, КОИТО ОТВАРЯМЕ, имат най-голямо значение.

Ето защо:

  • Ние отваряме възможности за нашите клиенти и партньори.
  • Ние отваряме възможности за нашите служители, за да разгърнат пълния си потенциал.
  • Ние отваряме живота за преживявания, които освежават и носят удоволствие.
  • И ние отваряме шанса да постигнем промяна в света като един Hellenic екип.

 

НАШАТА ВИЗИЯ Е ДА БЪДЕМ ВОДЕЩИЯТ 24/7 ПАРТНЬОР ЗА НАПИТКИ – ДА РАСТЕМ С НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ОСИГУРЯВАЙКИ НАПИТКи ЗА ВСЕКИ ПОВОД И ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО.

За да постигнем това, ние въведохме нова стратегия - Growth Story 2025, през 2019 г. Тя е изградена върху пет ключови стълба на растеж, подкрепени от ценности, които стимулират въздействието и се ръководят от амбициозни цели.

Ние сме посветени на растежа на всеки клиент и на 24/7 доставянето на свежест на всеки потребител, като развиваме овластени и страстни екипи и същевременно допринасяме за нашите общности и се грижим за околната среда.

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ, КОИТО ДОСТАВЯТ ВЪЗДЕЙСТВАЩИ РЕЗУЛТАТИ

  • Клиентът на първо място
  • Ние вместо аз
  • Растем устойчиво
  • Правим нещата лесни

pur_people pur_people

Нашите хора

Един от основните приоритети на Кока-Кола ХБК България е грижата за хората и разгръщането на потенциала им, затова инвестираме в изграждането на най-добрите екипи в индустрията. Насърчаваме постоянен стремеж към развитие чрез обогатяване на функционалните знания и умения и усъвършенстване на лидерските способности.