Нашата визия, стратегия и цел

Нашата визия, стратегия и цел

Нашата визия

Ние се стремим Кока-Кола ХБК да е безспорна водеща компания за напитки във всяка страна, в която оперира.


Нашите ценности:

Ценности за нагласа към разтеж.

our_values our_values
  • Печелим заедно с клиентите: Ние сме търговска организация, която е ангажирана да предоставя иновативни решения за създаването на споделена стойност.
  • Развиваме нашите хора: Ние вярваме в нашите хора и се стремим да развиваме себе си и другите.
  • Безупречно представяне: Стремим се към безупречно представяне, като очароваме клиентите с нашата страст и бързина.
  • Почтеност: Винаги правим това, което е правилно, а не това, което е лесно, и поемаме отговорност за резултатите. 
  • Учене: Слушаме, притежаваме естествено любопитство и имаме готовност да поемаме интелигентни рискове.
  • Работим като едно цяло: Ние си сътрудничим гъвкаво, за да отключим уникалната сила на нашите различни екипи
pur_people pur_people

Нашите хора

Един от основните приоритети на Кока-Кола ХБК България е грижата за хората и разгръщането на потенциала им, затова инвестираме в изграждането на най-добрите екипи в индустрията. Насърчаваме постоянен стремеж към развитие чрез обогатяване на функционалните знания и умения и усъвършенстване на лидерските способности.


Нашата стратегическа рамка

В стратегическата ни рамка всичко се свързва с четири стратегически приоритета: доверие на обществото, приложимост за потребителя, предпочитание на клиента и управление на разходите.

Our Play to Win strategic framework Our Play to Win strategic framework

Стратегически приоритети

За да постигнем нашата визия, ние се фокусираме върху нашите стратегически приоритети.


bankia6_2_1 bankia6_2_1

Доверие на обществото

Градим доверие в обществото

Ние вярваме, че нашият бизнес може да бъде толкова жизнен и здрав, колкото и общностите, в които работим. В дългосрочен план, жизнените и устойчиви предприятия изискват процъфтяващи общности.

Доверието е в основата на нашите взаимоотношения с акционери, клиенти, потребители, служители, институции и бизнес партньори. Ние изграждаме доверие чрез отговорно, устойчиво управление на нашия бизнес.

Повече от десетилетие работим, за да внедрим корпоративната социална отговорност и устойчивостта във всички бизнес процеси и решения. Ние идентифицирахме екологичните и социални въпроси, които са най-важни за нашия бизнес, проведохме консултации с ключови заинтересовани страни и разработихме амбициозни стратегии и ангажименти, за да създадем стойност за всички заинтересовани страни и да сведем до минимум отрицателните последици. Също така сме си поставили амбициозни дългосрочни цели и техни измерители, за да следим за изпълняването на тези наши ангажименти.

mir_1045_2_2 mir_1045_2_2
2_3 2_3

Приложимост за потребителя

Предлагаме на нашите потребители правилните продукти за всички поводи

За Кока-Кола ХБК, значимостта за потребителите означава, да се задоволят растящите очаквания на потребителите, като се предлагат правилните продукти, в правилните опаковки, чрез правилните канали за правилния случай. Тези продукти трябва да бъдат охладени, когато това е уместно, за да предадат желаната свежест за всички потребители.

Предпочитание на клиента

Предоставяне на продуктите и услугите, които нашите клиенти очакват

Изграждането на успешни взаимоотношения с нашите клиенти е от основно значение за нашия успех. Работим усилено, за да гарантираме, че нашите хора непрекъснато се фокусират върху нуждите и удовлетвореността на клиентите. Целта ни е да надхвърлим очакванията по отношение на доставката и изпълнението, за да бъдем най-добрият доставчик и да работим като партньори за създаване на стойност, за постигането на най-добрите отношения.

2_4_daniela-ivanova-targovska-zona-sofia-1 2_4_daniela-ivanova-targovska-zona-sofia-1
2_5 2_5

Управление на разходите

Фокус върху намаляване на разходите

През 2016 г. разходите за суровини са стабилни, в сравнение с 2015 г., а валутните движения в някои държави продължават да оказват неблагоприятно въздействие върху рентабилността ни. Въпреки това, фокусът ни върху контрола на разходите продължи и това спомогна, за да се гарантира, че увеличението на приходите, дължащо се на подобренията на цените и продуктовия микс, ни донесе полза. Нашият сравним оперативен марж се увеличи от 7,5% за 2015 г. на 8,3% за 2016 г.


В допълнение към управлението на структурата на разходите на бизнеса, ние продължихме да подобряваме способността си да използваме природните ресурси ефективно. Приехме допълнителни стъпки, за да гарантираме, че постигаме дългосрочните си цели за намаляване на потреблението на вода и енергия и ще допринесем за постигането на глобалните цели по отношение на климата и чистата вода. През 2016 г. инвестирахме 10,7 милиона евро в инициативи за намаляване на използването на вода и енергия. Тези инвестиции ще бъдат компенсирани чрез по-ниски разходи за енергия и вода до 2019 г.

Нашата по-широка цел

Вярваме в това, което правим - за нашия бизнес и извън него.

Във всяка страна, в която работим, оказваме влияние върху живота на потребителите, нашите служители и общности. Това носи по-голяма отговорност - по-широка цел за нашия бизнес.

Това е целта да се съберем, да разпространим щастието и да вдъхновим за едно по-добро бъдеще.

Нашата цел мотивира нашите хора да допринесат значително - не само за нашия бизнес, но и за обществото като цяло. Тя изразява нашата любов към нашите марки, страстта, която имаме към нашия бизнес, грижата един към друг и нашия оптимизъм, който запазва високите ни стремежи и очаквания.

  • Сплотеността ни е това, което ни определя - винаги стоим един за друг, търсим смисъл в нашето ежедневие и допринасяме за по-голямото благо на света
  • Щастието е това, което се разпространява с всяка бутилка на пазара. Нашето щастие идва отвътре и се разпространява - до нашите потребители, клиенти и партньори, докато споделяме нашата любов към нашите марки и радостта ни в живота
  • За по-добро бъдеще, тъй като всеки ден сме вдъхновени да продължим да подкрепяме нашите общности, за да можем заедно да се развиваме към устойчиво бъдеще.
3-1-media-2479-coca-cola-hbc-bottle-washing-1115x735 3-1-media-2479-coca-cola-hbc-bottle-washing-1115x735