Хидратация

Share

ПРИЕМАНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНОСТИ Е ОТ ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И УМСТВЕНОТО НИ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Водата съставя средно между 60 и 65 процента от общото телесно тегло. Дори без тренировки нашето тяло губи между 2 и 3 литра течности на ден. Ако те не се заместват, е възможно да се обезводним, което води до главоболия, умора, ниски нива на внимание и понижена степен на физическо представяне.

СТРАТЕГИЯ ЗА ХИДРАТАЦИЯ 

Категорията за хидратация съставя повече от половината от обема на готовите за пиене безалкохолни напитки, както и почти 30% от обема на приходите от продажби на дребно. Според оценките за сектора тя ще осигури най-големия относителен растеж в сектора ни през периода до 2025 г., допринасяйки за 45% от допълнителния обем и 20% от допълнителната стойност.

В категорията на водата общият ни фокус е върху по-бързото увеличаване на дяла от стойността с цел да удвоим темповете на растеж на нашия пазарен дял през следващите пет години. Ние разработваме специфични за пазара карти на различните сегменти на водата и ценови класове, като се стремим да разширим пазарния си дял и да постигнем по-високи приходи на каса.

Тъй като хидратацията се превръща в сложна категория, която обхваща всичко от обикновеното утоляване на жаждата до приятно освежаване с вода с вкус, ние разширяваме гамата си за хидратация от обикновена до подобрена вода. Амбицията ни е да заемем подходящо място на всички наши пазари и да удвоим темповете на растеж на пазарния ни дял, като се възползваме от печеливши приходи.

Стратегията при гамата за хидратация предполага гама от продуктови предложения, тактика за изпълнение и подходи за достигане до пазара. Основният ни фокус е да разширим дейността си до най-голямата категория сред готовите за пиене безалкохолни напитки (NARTD), като обхващаме най-уместните потребителски нужди и съответните поводи за консумация.


Брандове за Хидратация