Връзка с The Coca‑Cola Company

Връзка с The Coca‑Cola Company

Кока-Кола ХБК е бутилиращ партньор за търговските марки на The Coca‑Cola Company и е част от Системата на Кока-Кола, една от най-големите системи за дистрибуция на напитки в света.


The Coca‑Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньори, включително Кока-Кола ХБК, заедно съставят Системата на Кока-Кола. Системата създава ползи както за клиентите, така и за потребителите, което я прави уникална сред бизнеса.

Устойчивият растеж на цялата Система зависи от споделените ценности и цели на The Coca‑Cola Company и нейните бутилиращи партньори, както и от сътрудничеството и подкрепата между всички страни в нея.

Кока-Кола ХБК и The Coca‑Cola Company

Кока-Кола България ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca‑Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на Кока-Кола, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките с марка Кока-Кола. Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани (Кока-Кола ХБК) купува концентратите и сиропите за производството на напитките по споразумение за франчайзинг с The Coca‑Cola Company. Кока-Кола ХБК отговаря и за продажбата на продуктите, отношенията с клиенти и доставчици, реализирането на промоции и дистрибуцията на продуктите.

Relationship-CC Relationship-CC