Спонсорства

Спонсорства

Спонсорства

В съответствие с нашата корпоративна стратегия за социална отговорност, ние, в Кока-Кола ХБК България подкрепяме събития и инициативи, които насърчават благополучието и подпомагат местните общности.

Корпоративната отговорност е в основата на всичко, което Кока-Кола прави от своето създаване досега. Компанията непрекъснато инвестира в българското общество и съсредоточава усилията си върху три приоритета:

  • Развитие на младите хора
  • Околна среда
  • Благосъстоянието на общностите

Системата на Кока-Кола в България се стреми да създаде по-добри условия на живот в местните общности, с които работи. Заедно с нашите ключови партньори непрекъснато се стремим да реализираме ефективни програми в областта на развитието на младите хора, околната среда и активния начин на живот, което ще доведе до устойчиви резултати в цялото българско общество.

Кандидатствайте за спонсорство

Попълнете формата по-долу, за да кандидатствате за спонсорство от Кока-Кола ХБК България.

 

За организацията

За проекта

Очаквана подкрепа *
Условия за ползване

(Кока-Кола ХБК се ангажира да запази поверителността на всички посетители на www.coca-colahellenic.com и да защити всяка лична информация, която ни предоставите. С регистрацията си на този сайт вие се съгласявате да използваме и прехвърляме информацията, която сте ни предоставили за вземане на решения за дарения и спонсорство. Всички лични данни (например вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които въведете на Страницата по електронен път или по друг начин, ще бъдат използвани от Кока-Кола ХБК България по време на процеса на вземане на решения за спонсорство и дарения. Всеки друг вид комуникация или материал, които въведете на Страницата, като въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и непатентовани. Кока-Кола ХБК България си запазва правото по свое усмотрение да ви откаже достъп до настоящата страница или до която и да е част от нея без предварително уведомление, в случай на злоупотреба. Всеки изпратен формуляр за спонсорство се преглежда от нашия комитет по спонсорство. Ние предоставяме отговор по телефона на всяко искане за спонсорство до 30 дни след неговото подаване.)

.