Политика за поверителност

Политика за поверителност

НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЕ ПОСОЧВА ПО-ДОЛУ

Въведение

Уебсайтът www.coca-colahellenic.com се управлява от член на групата компании Coca‑Cola HBC, чиято крайна холдингова компания е Coca‑Cola HBC AG (регистрирана в Швейцария под номер CHE - 235.296.902 и адрес на управление: Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Швейцария).

Всяко упоменаване на 'ние', 'нас', 'нашето', или 'дружество' в настоящата политика и в уведомлението за регистрация се счита, че се отнася за Coca‑Cola HBC AG и неговите дъщерни дружества, както е подходящо.

Coca‑Cola HBC се ангажира да пази поверително личните данни на всички посетители на www.coca-colahellenic.com и да защитава всички лични данни, които ни предоставяте.

Настоящата Декларация за поверителност има за цел за да Ви помогне да разберете какво правим с личните данни, които получаваме от Вас. Като предоставяте своите лични данни, Вие потвърждавате, че приемате нашата Декларация за поверителност и давате съгласие да събираме, използваме и оповестяваме Ваши лични данни, както се описва в настоящата Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с настоящата Декларация, моля не ни предоставяйте своите лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни обхваща следните области:

 

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация за лице, чиято самоличност може да се удостовери, както се дефинира от приложимото законодателство, като име, имейл адрес и телефонен номер.

Лични данни, които събираме от Вас и използване на събраните данни

Като цяло, можете да посещавате този уебсайт без да ни казвате кой сте или да разкривате информация за себе си. Нашите уеб сървъри събират във връзка с IT, изходните IP адреси чрез които можете да се свързвате с нашата платформа и да получавате нашите услуги, а не имейл адресите на посетителите. В допълнение, за някои части на този уебсайт трябва да събираме лични данни от Вас за конкретна цел, като например да Ви предоставим определена информация, която искате и когато искате да се регистрирате в нашия уебсайт.

Ние правим това с помощта на онлайн формуляри и всеки път, когато ни изпращате Вашите данни по имейл. Ще откриете, че не е задължително да ни предоставяте никаква допълнителна информация, която искаме и която не е необходима или разумна, за да Ви предоставим заявените от Вас услуги.

 

Субект на данни

Събрани данни

Цел на събирането

Обосновка за събирането

Посетител на нашия уебсайт

IP адрес, име на домейн, версия на Вашия браузър и операционна система, данни за трафика, данни за местоположението, уеб регистри.

За измерване на брой посещения, средното време на престой на сайта, разглеждани страници

Легитимен интерес за измерване на използването и подобряване на съдържанието на нашия  уебсайт

Име, имейл адрес, получен от посетителя на нашия уебсайт

Да Ви предоставяме информация за нашите промоционални оферти, новини, събития (новинарски бюлетини и други публикации), връзки с инвеститорите или копия от нашите годишни отчети и да администрираме записи за абонаментни услуги (за корпоративна уебкаст услуга или за услуга за предупреждение по имейл)

Вашето предварително съгласие с отметка на подходящата клетка, когато ни предоставяте Вашите лични данни

Име, адрес, телефон, факс, имейл адрес; получени от посетителя на нашия уебсайт

За отговор на Ваши искания или за обработване на Ваши заявки във връзка с Вашата информация

Да предприемаме подходящи стъпки по Ваше искане преди сключването на договор

Бизнес клиент/ доставчик

Име, адрес, телефон, факс, имейл адрес, данъчни данни, банкова сметка; получени от наш бизнес клиент/ доставчик.

За продажба и доставка на стоки и услуги, приемане на поръчки, изпълнение на доставка, фактуриране, разпределение на плащане, за предоставяне или получаване на заявени стоки и услуги.

Осъществяване на нашите взаимни договорни задължения

Име, адрес, телефон, факс, имейл адрес, получени от наш бизнес клиент/ доставчик

за поддържане на бизнес отношенията и оценка на нивото на нашите услуги (като например чрез проучвания за удовлетвореността на клиентите и др.)

нашият легитимен интерес да поддържаме бизнес отношенията си, да оценяваме опита на клиентите, да идентифицираме области за подобряване на представянето и развитието на нашия бизнес и да продължим с

коригиращи действия, ако е необходимо.

име, телефонен номер, имейл адрес, получени от нашите бизнес клиенти

 

За да се свързваме с нашите клиенти за маркетингови и промоционални цели/инициативи, свързани с продукти/услуги, предлагани от нас

нашия законен интерес за изпълнението и развитието на нашия бизнес или съгласие (ако е необходимо).

Кредитоспособност, криминални/ измамни дейности, лични документи, кредитни рейтинги, политически личности и списъци със санкции.

Противодействие на подкупите, противодействие на изпирането на пари, санкции, Опознай своя клиент, кредитни проверки и проверки срещу измами

Спазване на законови задължения, изпълнение на договор, съгласие (ако е необходимо), легитимен  интерес.

Потенциален бизнес клиент/ потенциален доставчик

Име, адрес, телефон, факс, имейл адрес, данъчни данни, банкова сметка; получени от наш бизнес клиент/ доставчик

За преддоговорни оценки на потенциални клиенти и доставчици (напр. Тръжен процес) и за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключване на договор с нас

Наш законен интерес или за да предприемем стъпки по ваше искане, преди да сключим договор с нас.

Име, телефонен номер, имейл адрес

За да се свържем с вас за маркетингови и промоционални цели/инициативи, свързани с продукти/услуги, предлагани от нас

Вашето предварително съгласие

Кредитоспособност, криминални/ измамни дейности, лични документи, кредитни рейтинги, политически личности и списъци със санкции.

Противодействие на подкупите, противодействие на изпирането на пари, санкции, Опознай своя клиент, кредитни проверки и проверки срещу измами

Спазване на законови задължения, съгласие (ако е необходимо), легитимен интерес.

Лице за контакти на клиент/ доставчик

Име, адрес, телефон, факс, имейл адрес, предпочитания за уведомление с SMS, лични предпочитания;

За контакт с клиента/ доставчика за целите на дейността (напр. Приемане на поръчки, заявка за услуга), за поддържане на отношенията с клиенти, предоставяне на актуална информация на клиенти за маркетингови и промоционални инициативи.

Осъществяване на нашите взаимни договорни задължения или на базата на нашия легитимен интерес за осъществяване и развитие на нашия бизнес или съгласие (както е необходимо)*.

Потребител

Име, адрес, телефон, адрес, факс и имейл адрес.  Личен номер и данъчен код

Ангажиране на потребители в рекламни или промоционални инициативи

Осъществяване на нашите дейности на основата на условията за рекламни или промоционални инициативи

Име, телефонен номер, адрес и имейл адрес

За отговор на съобщени проблеми с продукти или въпроси за наши продукти на безплатната телефонна линия за обслужване на потребители

Легитимен интерес за осигуряване на качество и безопасност на нашите продукти, предоставяне на нашите услуги и осигуряване на удовлетвореността на нашите потребители

Кандидат за работа

Име, адрес, телефон, имейл адрес, професионални квалификации, опит и образование; предоставени от кандидата за работа 

Управление на кандидати, за оценка на Вашето заявление и за контакт с Вас през телефон или имейл

Легитимен интерес за оценка на Вашето заявление преди сключването на трудов договор с нас.

 

Съгласие за запазване на Вашите данни за други възможности за работа

Публично налични данни на кандидата за работа относно информация за контакт, социални връзки, професионални квалификации, опит и образование

Управление на кандидати, за подобряване, валидиране и актуализация на данни на кандидата за осигуряване на тяхната валидност и пълнота

Съгласие

Записване на видео интервю

За провеждане на процеса на интервюиране

Съгласие

Резултати от тестове и оценки по време на процеса на подбор

Управление на кандидати, за оценяване на индивидуалните умения и компетентности

Съгласие

 

За допълнителни пояснения във връзка с вашето заявление до екипа на Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG („CCHBC“), любезно влезте в нашето Известие за поверителност на глобалните кандидати.

Служители по програма Startup/Стажанти

име на водещия екип, имейл адрес, професионална връзка към социалните медии и местоположение

 

име, титла и кратка биография на избрани членове на основния екип

 

финансови данни на стажанта

Да предложим подкрепа за внедряване на стартиращи фирми, да помогнем на стартиращите фирми да растат и мащабират чрез сътрудничество с нашите бизнес звена

 

За оценка на възможностите за инвестиция и/или партньорство

 

 

По отношение на всички лични данни, необходими за изпълнение на нашия договор с Вас/ Вашето дружество, ако Вие не ни предоставите тези лични данни, ние може да не сме в състояние да извършим заявената услуга, както се посочва по-горе. Обратно на това, за всички обработени данни, за които давате своето съгласие, имате право да откажете или да оттеглите своето съгласие по всяко време без това да окаже отрицателно влияние на никой контакт, който може да сте имали с нас.

Когато с Ваше съгласие събираме лични данни, като Вашето име и имейл адрес (например чрез онлайн форми или чрез имейл), ние Ви уведомяваме в момента на събирането как ще използваме тези лични данни.

Оповестявания. Кои са получателите на Вашите лични данни?

Личните данни, които ни предоставяте, се съхраняват в Център за данни, хостван в Кроули, Обединеното Кралство, от компания с име Ракспейс, която има второстепенен обект в Ирландия и до тях може да се получи достъп от чужбина или да бъдат предоставени на наши служители, работещи извън Обединеното Кралство и на трети страни, на бизнес партньори, държавни органи и правоприлагащи агенции, правоприемници на нашия бизнес и доставчици, които ние ангажираме за обработката на данни от наше име, някои от които се намират извън Европейското икономическо пространство, които действат за нас за целите и основанията, посочени в тази политика

 

Категории на получателите

Цел на споделянето

Компании от групата Coca‑Cola Hellenic и/или трети страни доставчици на услуги, които обработват данни от наше име

За предоставяне на наши продукти и услуги

Трети страни доставчици на услуги и дъщерни дружества/ свързани дружества на ‑Cola HBC, ангажирани от нас за извършването на услугите, които сте заявили или заявявате от нас за посочените по-горе цели

Извършване на услугите, които сте заявили

бизнес партньор

Извършване на услугите, които сте заявили

държавни органи

За изпълнение на законово задължение

Правоприлагащи агенции

За изпълнение на законово задължение

Правоприемници на услугите, които сте заявили

Извършване на услугите, които сте заявили

Агенции за кредитни справки, агенции за предотвратяване на измами, компании от групата Coca‑Cola Hellenic и/или трети страни доставчици на услуги, които обработват данни от наше име

Противодействие на подкупите, противодействие на изпирането на пари, санкции, Опознай своя клиент, кредитни проверки и проверки срещу измамиКогато ни предоставяте лична информация, Вие се съгласявате с това споделяне

Вашите лични данни прехвърлят ли се извън ЕС?

Тъй като Coca‑Cola HBC работи в много държави, Вашите лични данни, в частност данните, които качвате чрез раздел Кариери на Сайта, може да са достъпни за наши служители или доставчици, да се прехвърлят към и/или съхраняват на място извън ЕС, където законодателството за защита на данните може да е с по-нисък стандарт спрямо ЕС. Но ние винаги се стремим да се уверим, че Вашите лични данни получават същото ниво на защита, каквото биха получили, ако бяха останали в ЕС, включително се стремим да гарантираме, че те се съхраняват сигурно и се използват само в съответствие с нашите инструкции и за договорените цели.

Някои държави извън ЕС са одобрени от Европейската комисия като осигуряващи по същество равностойна защита съгласно законодателството за защита на данните на ЕС и следователно не се изискват допълнителни предпазни мерки за износ на лична информация за тези юрисдикции (вижте пълния списък тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). В държави, за които няма такива одобрения (като Русия), ние ще поискаме Вашето съгласие за прехвърлянето или ще прехвърлим данните при спазване на одобрените договорни условия на Европейската комисия, които налагат еквивалентни задължения за защита на данните директно на получателя, освен ако нямаме право по приложимото законодателство за защита на данните за извършване на такова прехвърляне без такива формалности.

Моля да се свържете с нас, както се посочва в раздел Контакти по-долу, ако искате да видите копие от конкретните предпазни мерки, прилагани за износа на Ваши лични данни.

Всички страни извън ЕС, на които се прехвърлят лични данни, обработват данни, изпълняват и извършват поръчки и осигуряват подпомагащи услуги от наше име. Ние можем също така да предоставяме агрегирана информация за използването на нашия сайт на трети страни, но те не включват информация, която може да се използва за установяване на Вашата самоличност. Ние си запазваме правото да оповестяваме Вашите лични данни, както се изисква от законодателството или когато смятаме, че оповестяването е необходимо за защита на нашите права и/или във връзка със съдебно производство, съдебна заповед, искане от регулатор или друг правен процес.

Освен ако не се изисква от законодателството, ние няма да споделяме, продаваме или разпространяваме никакви лични данни, които ни предоставяте без Ваше съгласие.

Накрая, ако нашият бизнес създаде съвместно предприятие или се продаде на или се слее с друго юридическо лице, Вашите данни ще се оповестят на нашите нови бизнес партньори или собственици.

Как защитаваме Вашите лични данни

Потребители на възраст под 16 години

Ако сте на възраст под 16 години, моля да получите разрешение от Вашия родител или настойник преди да ни предоставите лични данни. Потребители без такова съгласие нямат право да ни предоставят лични данни.

Други уебсайтове

Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които са извън нашия контрол и не се покриват от настоящата Декларация за поверителност. Ако посетите други сайтове с помощта на предоставените връзки, операторите на тези сайтове може да събират информация от Вас, която да се използва от тях в съответствие с техните Политики за поверителност, които може да се различават от нашите. Ние не поемаме никаква отговорност за техните политики или за обработката на Вашите лични данни. Насърчаваме Ви да прочетете декларациите за поверителност и използване на “бисквитки” и условията на уебсайтовете, към които има връзки, препратки или взаимодействие, в които влизате преди да предоставите свои лични данни на такива уебсайтове на трети страни.

Сигурност на събраните данни и запазване на данни

Ние прилагаме строги физически, електронни и административни мерки за сигурност за защита на Вашите данни от достъп на неоправомощени лица и срещу незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване и повреда както онлайн, така и офлайн. Ние ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго колкото е необходимо за посочената цел на събирането и след това ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго колкото се изисква от закона.

CCHBC съхранява лични данни във формат, от който може да се установи самоличността, само за времето, което е необходимо, както се посочи от целите на обработването, за което се събират данни.

CCHBC не трябва да съхранява лични данни по-дълго отколкото е необходимо за осъществяване на посочените законни бизнес цели или доколкото се изисква от приложимото законодателство. 

CCHBC определя период за защита на личните данни в съответствие с приложимото законодателство и регламенти като част от досието на дейностите по обработване.

CCHBC трябва да обоснове изискванията за съхранение на лични данни за периоди по-дълги от максималния период на съхранение съгласно деловите и регулаторни изисквания, ако е необходимо.

Някои данни трябва да се съхраняват за защита на интересите на компанията, за запазване на доказателства и като цяло за спазване на добри бизнес практики. Някои причини за съхранение на данни са:

  • Съдебни дела
  • Разследване на злополуки
  • Разследване на инциденти, свързани със сигурността
  • Регулаторни изисквания
  • Запазване на интелектуална собственост

Интернет-базирани прехвърляния и отказ от отговорност

Като се има предвид, че Coca‑Cola HBC AG използва разумни мерки за защита срещу вируси и други вредни компоненти, характера на интернет е такъв, че е невъзможно да се гарантира, че Вашият достъп до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки или че този уебсайт, неговите сървъри или имейли, които изпращаме не съдържат вируси или други вредни компоненти.

Контакт с нас и Вашите права на достъп и актуализация на Вашите лични данни

Достъп, актуализация и изтриване на данни

Вие имате право да разглеждате своите лични данни, които съхраняваме; Вие можете също така да поискате от нас да направим необходимите промени за осигуряване на тяхната точност и актуалност или да изтрием Вашите данни. Вие можете също така да ни информирате, ако искате да ограничим обработването на данни или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Ако желаете да направим това, моля да се свържете с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздел Контакти по-долу. Вие имате право да предоставяте личните данни, които държим за Вас на друг доставчик на услуги по Ваш избор.

Оттегляне на съгласието

Ако сме поискали Вашето съгласие за обработване на лични данни, които държим за Вас, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като това не засяга законосъобразността на обработката на база съгласието преди оттеглянето. Ако желаете да направите това, моля да се свържете с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздел Контакти по-долу.

Жалби

Имате право да подадете жалба пред националния орган за защита на данните като изпратите иск. Данните за контакт на Органа за защита на данните за България, можете да намерите на https://www.cpdp.bg/

За контакт с нас

Ако имате коментари относно използването на Ваши лични данни или въпроси за тази Декларация за поверителност и Декларация за “бисквитки”, моля да се свържете с нас с на следния имейл адрес: [email protected]. Моля да ни изпращате своите въпроси и всякакви предложения, които може да имате за нашата Декларация за поверителност и Декларация за “бисквитки”.

За формалното упражняване на Вашите права във връзка с Вашите лични данни, които обработваме, моля да ни предоставите искане чрез долупосочения линк:

Уеб формуляр

Или да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected]

Как се правят промени на тази Политика за защита на личните данни и Политика за “бисквитки”

Моля да проверявате периодично настоящата Декларация за поверителност и Декларация за “бисквитки”, за да се информирате за всякакви промени. Въпреки че си запазваме правото да променяме или допълваме тази политика, ние ще публикуваме съобщение на този уебсайт за всички съществени промени поне 30 дни след промяната и, когато е подходящо, чрез съобщение по имейл.