Политика за подаване на сигнали

Политики

 

Политика за подаване на сигнали

Това е нашата Политика за подаване на сигнали.

Кока-Кола ХБК АГ (заедно с всичките му дъщерни дружества, „Дружеството“) е ангажирано с това да извършва своя бизнес честно и почтено. Очакваме всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти, стажанти, времeнно командировани и посредници, действащи от името на Дружеството, да поддържат високи стандарти и да подкрепят ценностите и поведението, посочени в нашия Кодекс за бизнес поведение.

Целта на тази политика е да:

  • насърчи докладването на всякакви форми на неуместно поведение, както е описано в Част 5 на тази политика;
  • даде насоки относно начина на докладване на опасения;
  • потвърди, че конфиденциалността ще се поддържа и че реалните опасения, докладвани честно, могат да бъдат докладвани без страх от ответни действия, дори ако се окаже, че опасенията са грешни.