Политики

 

Политика за подаване на сигнали

Това е нашата Политика за подаване на сигнали.

Кока-Кола ХБК АГ (заедно с всичките му дъщерни дружества, „Дружеството“) е ангажирано с това да извършва своя бизнес честно и почтено. Очакваме всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти и посредници, действащи от името на Дружеството, да поддържат високи стандарти и да подкрепят ценностите и поведението, посочени в нашия Кодекс за бизнес поведение.

Целта на тази политика е да:

  • насърчи докладването, както се изисква от Кодекса за бизнес поведение, на всякакви предполагаеми измами или корупционни дейности или на някакъв друг вид неуместно поведение, включително потенциални нарушения на нашия Кодекс за бизнес поведение (практики, подлежащи на докладване);
  • даде насоки относно начина на докладване на опасения;
  • потвърди, че конфиденциалността ще се поддържа и че реалните опасения, докладвани честно, могат да бъдат докладвани без страх от наказания, дори ако се окаже, че са грешни.