Политики

Ръководни принципи за доставчици

Като част от непрекъснатите усилия да развиваме и да укрепваме нашите взаимоотношения с доставчиците, ние сме приели тези Ръководни принципи, които да ползваме в работата ни с нашите директни доставчици. Тези принципи се основават на убеждението, че доброто корпоративно гражданство е важно за дългосрочния ни бизнес успех и тя трябва да се отрази в нашите взаимоотношения и действията ни на пазара, на работното място, околната среда и обществото.