Подход за устойчивост

Кока-Кола ХБК България е един от най-големите производители на безалкохолни напитки в страната и притежава изключителното право да бутилира продукти с търговските марки на The Coca‑Cola Company.

Наше морално задължение е да бъдем сериозен инвеститор с отговорни търговски практики, предпочитан работодател и компания, която се грижи за околната среда и която винаги взема под внимание интересите на обществото. Ние, целият екип на Кока-Кола ХБК България, се гордеем с името си. То е синоним на уникален продукт, както и на динамична компания.

Water bottle filling line

Чрез намаляване на количеството вода, енергия и опаковъчен материал, използвани при производството на всяка напитка, ние добавяме стойност към нашия бизнес. Правим всичко това, като намаляваме разходите си в краткосрочен план, както и рисковете за дългосрочното развитие и растеж на нашия бизнес. Проектите, които създаваме, ни помагат да бъдем сред лидерите в тази област и да накараме служителите си да се гордеят с работата си в Кока-Кола ХБК България. 

Coca-Cola HBC representative with a customer

Нашата бизнес стратегия и основните ценности отразяват критичното значение за създаването на споделена стойност за служителите, потребителите, клиентите и общностите. За да се постигне това, устойчивото развитие трябва да бъде в основата на нашия бизнес. В нашата компания отговорното поведение и устойчивото развитие не завършват с производството на бутилка Кока-Кола, а се разпространяват в цялата верига - от производителите на суровини до доставчиците, до крайния потребител и обществото като цяло. Нашата цел е да създадем стойност за всеки потребител и да бъдем носител на положителната промяна, както в обществото, така и в целия свят.

 

 

Подходът ни за устойчивост се превръща в конкретни ангажименти, които се стремим да постигнем до 2020 г. или, дори, по-рано.

За да изградим доверие в нашите общности, ние в Кока-Кола ХБК разбираме значението на цялостна рамка за управление, която намалява риска в цялостната ни верига. Където е възможно, това прави извличането на ползите от това, че сме част от Системата на Кока-Кола.

Ние се ангажираме със силно корпоративно управление и лидерство, както и с прозрачност при даването на информация. Ние редовно докладваме за нашия напредък в съответствие с нашите амбициозни стратегии и дългосрочни цели.