устойчиво развитие

Кока-Кола ХБК е най-устойчивата компания за напитки в света

Индексът на Dow Jones за 2022 г., един от водещите световни референтни показатели за устойчивост, определи Кока-Кола ХБК като най-устойчивата компания за напитки в света. Компанията успя да надгради миналогодишния си резултат с цели 6 точки и достигна рекордните 93 от 100.

DJSI-BG DJSI-BG

Същевременно, за дванадесета поредна година, Кока-Кола ХБК се нареди сред първите три в сектора и бе обявена за лидер в индустрията за шести път.

„Нашата цел е да осигурим едно по-устойчиво и сигурно бъдеще, като същевременно не спираме да създаваме добавена стойност за всички наши заинтересовани страни. Класацията на Dow Jones е поредното доказателство, че сме поели по правилния път и е голямо признание за усилията, които всеки един от нас в Кока-Кола ХБК полага, за да поставим устойчивостта в основата на нашата компания. Миналата година споменах за амбициозната цел, която си поставихме, а именно да достигнем нулеви нетни емисии до 2040 г. и искрено вярвам, че ако продължаваме в същия дух, ще превърнем тази цел в реалност“, сподели Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Този резултат съответства с независимите оценки и резултати за Кока-Кола ХБК от други уважавани проучвания и индекси за устойчивост, включително MSCI ESG, CDP, FTSE4Good, както и FTSE Russel ESG.

###

Акценти от ангажимента за устойчивост на Кока-Кола ХБК*:

·       Намалихме количеството вода, необходимо за производството на всички наши напитки, с два милиарда литра от 2011 г. и подобрихме съотношението на използваната вода с 9% в 19 приоритетни водни ресурси от 2017 г.;

·       Спестихме над 800 000 тона въглеродни емисии от цялостната си дейност от 2017 г. досега;

·       Повече от 98% от стоките и суровините се набавят от местни производители (от пазара, на който се произвеждат Кока-Кола продукти), което се равнява на 3,5 милиона евро разходи;

·       Издадохме първата ни зелена облигация през септември 2022 г.;

·       Всяко едно работно място в Системата на Кока-Кола поддържа средно 10 външни работни места;

·       Обучихме над 753 000 младежи в 28 държави по програмата #YouthEmpowered от началото ѝ през 2017 г. досега, която си поставя за цел до 2025 г. да обучи общо 1 млн. млади хора;

·       За втора поредна година публикувахме своята политика и доклад за данъчна прозрачност;

·       39% от управленските роли в компанията се заемат от жени, като целта е до 2025 г. да достигнат 50%;

·       Най-малко 35% от PET материала, необходим за производството на нашите опаковки, и 50% в страните от ЕС и Швейцария, да бъде от рециклирана пластмаса до 2025 г. През 2022 г., Швейцария премина към 100% rPET материали за производството на всички опаковки на местно ниво, а Италия** и Австрия се очаква да преминат към 100% рециклиран PET материал от местни производители до 2023 г.;

·       Иновацията KeelClip™ ни позволи да заменим фолиото, необходимо за опаковането на кенове с разфасовка тип стек, в 22 страни, като по този начин спестяваме 2000 тона пластмаса годишно;

·       За да постигнем нашите rPET цели, инвестираме във вътрешни съоръжения за rPET. Това включва завода ни в Галянико, Италия, който произвежда заготовки за PET бутилки с въглероден отпечатък – до 70% по-нисък в сравнение с чистата пластмаса. Освен това, въведохме подобна технология за производство на rPET в заводите в Полша и Румъния. Общата ни инвестиция в тези технологии е над 50 милиона евро.

* Числата се отнасят към 2021 г., освен ако изрично не е посочено друго.

** Не включва бутилките за минерална вода.

NetZeroby40

През октомври 2021 г. Кока-Кола ХБК пое ангажимент да постигне нулеви нетни емисии по цялата си верига на производство до 2040 г. Компанията създаде стабилен план за действие и до 2025 г. ще инвестира 250 млн. евро в инициативи за намаляване на вредните емисии. Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. компанията ще намали емисиите си по веригата на стойността в обхвати 1, 2 и 3 с 25% и с още 50% през следващото десетилетие. За да се справи с 90% от емисиите в обхват 3, произтичащи от действия на трети страни, Кока-Кола ХБК ще разшири още повече партньорските си отношения със своите доставчици. В случаите, в които емисиите не могат да бъдат елиминирани изцяло, компанията ще ги компенсира с инвестиции в други мерки за опазване на климата.