Нашите хора

Константин Атанасов: Юридическите екипи днес са не само правни, а стратегически партньори на бизнеса

Директорът „Правни въпроси“ в Кока-Кола ХБК България в специално интервю за Мениджър NEWS

1_Kosio_sm 1_Kosio_sm

Всеки служител в Кока-Кола ХБК България е насърчаван да дава идеи и да прилага нови начини за оптимизиране на процесите, споделя пред Мениджър NEWS Константин Атанасов, директор отдел „Правни въпроси” в компанията. Той се присъединява към екипа през 2012 г. като експерт „Правни въпроси”, идвайки от Кремиковци АД. През годините преминава през позиции с нарастващи отговорности, а от 2016 г. оглавява Правния отдел на компанията. Той е магистър по „Право”, завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е преминал следдипломен курс по „Конкурентно право“ към King‘s College London. Сред личните му страсти са алпинизъм и участието в български и международни маратони.

Да ръководиш Правния отдел на динамична компания като Кока-Кола звучи преди всичко отговорно. По какъв начин правните нужди на компанията се променят в процеса на нейното развитие?

Бизнесът става все по-динамичен и сложен. Портфолиото на нашата компания постоянно се разширява. Когато стартирах през 2012 г. то обхващаше газирани напитки, сокове, вода и енергийни напитки. След това стартирахме дистрибуцията на високоалкохолни напитки, а в последните години изградихме силно 24/7 портфолио, като прибавихме и категорията „кафе“, с дистрибуцията на Costa Coffee и Caffe Vergnano. Oсвен че добавят стойност, новите категории създават и повече комплексност, както като вътрешни процеси, така и като законови правила, които трябва да се спазват.

От друга страна, основно изискване за успеха на бизнеса е процесите да са максимално прости и нещата да се случват бързо и лесно. Стремим се да разрешим това противоречие, като използваме погледа си върху целия бизнес, за да улесним комуникацията между отделите и да постигнем опростяване на процеси, документи и договори, като и спазване на правилата, без излишна бюрокрация. С други думи, изграждаме визията и стратегията на Правния отдел не като „разходен център“, а като „генератор на стойност“ за бизнеса. Разбира се, стремим се да добавяме стойност не само във вид на спестено време и усилия на компанията, но и като търсим възможности за подобряване на финансовите й резултати. Така например, отскоро развихме усъвършенстван процес за управление на хладилните ни съоръжения, с който успяхме да подобрим многократно връщането им от пазара, когато те се ползват в нарушение на сключените договори. По този начин те могат да се използват по-ефективно и да носят повече приходи на компанията.

Цялото интервю с Константин Атанасов може да намерите тук.


3_Kosio_sm 3_Kosio_sm