Our people

Емил Колев: Превръщаме ангажиментите в действия и резултати

Ръководителят на производствения център на Кока-Кола ХБК България в Банкя отговаря на въпросите на „24 часа“

Emil_Kolev_sm Emil_Kolev_sm

Каква роля имат иновациите в постигането на целите за устойчиво развитие? Какво прави производствения център в Банкя и каква е Вашата роля в иновационния процес, като ръководител?

Едва ли ще изненадам някого, ако кажа, че иновациите са двигателят на промяната към един по-устойчив и стабилен свят. А моята роля е да подхранвам културата на непрекъснат стремеж към усъвършенстване в колегите, а и в мен самия. Щастлив съм, че съм част от компания, която не просто следва, а създава и налага тенденциите на пазара. Защото когато иновациите са устойчиви, добавената стойност не закъснява.

Сред основните цели на Кока-Кола ХБК България е постигането на нетни нулеви емисии. В този ред на мисли, споделете ни повече за целите за устойчиво развитие, които компанията смята да изпълни до 2025 г. Какво следва оттук нататък?

Като част от Системата на Кока-Кола, ние се стремим да инвестираме в редица значими теми, свързани с въздействията ни върху околната среда, както и социалните и икономически въпроси, които са важни за цялото общество. Гордеем се, че успяхме да изпълним преждевременно част от целите си до 2025 година в сферата на устойчивото развитие. Така например, 100% от опаковките на всички Coca-Cola продукти вече са рециклируеми, като в същото време постигнахме намаляване на преките въглеродни емисии с 30%. Намаляването на въглеродния отпечатък върху околната среда е тема, която ни вълнува не от вчера, и в която инвестираме целенасочено. Поели сме ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии до 2040 г. и това не е нещо ново за нас като посока на развитие. През изминалите две години направихме поредица важни крачки, за да надградим започнатото. На първо място, 48% от общата енергия, която използваме в нашите производствени центрове в Банкя и Костинброд, е от възобновяеми и чисти източници, а производството в завода в Банкя разчита изцяло на зелена енергия. Намалени бяха и въглеродните емисии за единица произведена напитка с 37% спрямо 2019 г, като енергията, необходима за производство на 1 литър напитка, вече е с 10% по-малко. Чрез инвестиции в енергийно ефективни хладилни витрини само за година Системата на Кока-Кола у нас спести 3 000 тона емисии и постигнахме 46% намаление на използваната електроенергия. Вече е факт и започналата поетапна подмяна на автопарка ни с нови енергийноефективни хибридни автомобили. Така, благодарение на всички тези стъпки, общите спестени емисии от цялостната ни дейност в страната за 2020 и 2021 г са над 90 000 тона, но по-важното е, че няма да спрем до тук.

Продължаваме да подпомагаме социално-икономическото развитие на местните общности и да оказваме по-положително въздействие върху околната среда. Правим го чрез програми за обучение на млади хора като #YouthEmpowered, през която само за последните 2 години преминаха близо 10 000 младежи. Тази есен по традиция предстои и юбилейното издание на инициативата ни за почистване „Моят зелен град“, в която участват не само служителите ни, но и техните семейства. Примерите са много и съм щастлив, че заедно превръщаме ангажиментите в действия, а тях – в резултати, които променят за добро.

Цялото интервю с Емил Колев можете да намерите на сайта на „24 часа“.