Нашите хора

Панче Ниновски: Технологиите са сърцето на нашето производство, а хората – неговата душа

Интервю с Панче Ниновски – директор „Техническа функция" в Кока-Кола ХБК България за сп. Bloomberg Businessweek България

Pance Ninovski Bloomberg_small Pance Ninovski Bloomberg_small

Каква беше последната пандемична година за Кока-Кола ХБК България, какви мерки предприехте в двата завода?

Както за всички индустрии, така и за нас, това беше предизвикателен период. В „Техническа функция" стратегическите приоритети се промениха буквално за една нощ. На първо място трябваше да се адаптираме към новата реалност, а основният ни фокус беше и продължава да бъде да предпазим колегите и бизнеса ни. Това означава да осигурим всички необходими предпазни материали и да въведем още по-високи стандарти за здраве и безопасност в нашите производствени и логистични центрове, да сме още по-ефективни и прозрачни в комуникацията си, за да изградим доверие и увереност у хората на всички нива в организацията да вземат бързи решения. Наложи се да опростим много процеси, да станем още по-гъвкави в използването на ресурсите, да гледаме на технологиите като средство за оптимизиране на разходи и да идентифицираме иновативни решения – всичко това, осигурявайки нашия основен приоритет – най-високото ниво на обслужване за нашите клиенти и потребители.

Цялото интервю четете на страниците на сп. Bloomberg Businessweek България.