CSR проекти

Известни са победителите във второто състезание за студенти Business Case Challenge

Второто издание на финансовото състезание Business Case Challenge, организирано съвместно от Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик, УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата, се проведе на 25 Април. 

BCC UNWE_sm BCC UNWE_sm

И тази година студентите имаха възможност да работят по бизнес казус с подкрепата на ментори, в лицето на висококвалифицирани експерти, част от Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик.

В състезанието се включиха пет отбора, съставени от студенти с различни специалности от университетите УНСС, НБУ, СУ и ВУЗФ, като до финал достигнаха три от тях.

Студентите работиха усърдно и с ентусиазъм,  като защитиха своите предложения с презентация пред менторската комисия. Отборите представиха своите аргументи и отговориха на редица въпроси, които провокираха критичното им мислене, предизвиквайки ги да разгледат казуса в по-голяма дълбочина и изправяйки ги пред различни възможни решения и аспекти.

Николай Боев, COGS Controller, Джордже Даскалович, PTP Controller и Стоян Георгиев, Senior COGS Team Leader, в качеството си на ментори и комисия на Business Case Challenge  подкрепяха екипите, насочваха ги и предизвикваха креативността им, с което мотивираха участниците да излязат от рамката, за да търсят нестандартни решения, надграждайки натрупаните знания и умения.

Награждаването се проведе в Междууниверситетския център за развитие на кариерата, а наградите бяха връчени от проф. Цветана Стоянова, заместник ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и Николай Боев, COGS Controller.

Голямата награда Mentor Shadowing Week с екипа на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик в България грабнаха миналогодишните победители BC Kickers в състав: Християн Бачков (УНСС, IV курс, Икономика с преподаване на английски език), Богоявлена Пламенова (УНСС, IV курс, Финанси и счетоводство с преподаване на английски език) и Петко Спасов (УНСС, IV курс, Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език).  Второ място, включващо награден фонд от 1000 лв. и специални брандирани награди се присъди на Ge3K (студенти от III и IV курс, икономически специалности в УНСС и СУ), трето място, включващо едногодишен абонамент за платформа за книги и специални брандирани награди, бе връчено на отбор Iliyana’s Team (студенти от III и IV курс, икономически специалности в УНСС).