Награди и постижения

Кока-Кола ХБК е най-желан работодател и сред работещите хора в страната

Компанията е най-предпочитаният работодател в своя сектор и на второ място сред всички индустрии

Employer of choice Employer of choice

Проучването Employer of Choice сред работещите хора в страната, което се провежда за втора година по международно призната методология на Modern Management Consulting, класира Кока-Кола ХБК на първо място като най-желан работодател в сектора за бързооборотни стоки и на второ място в класацията с всички индустрии. Компанията получава доверието на запитаните 8092 служители като стабилен работодател с висока репутация, който се грижи както за професионалното израстване на своите служители, така и за местните общности, в които развива своя бизнес .

Тази година, като основен фактор при избора на най-желан работодател, работещите определят финансовата стабилност на компанията. Другите най-високо оценени предимства са добрата репутация, силния бранд и качествените продукти и услуги, които компанията предлага.