Награди и постижения

Кока-Кола ХБК е най-желаният работодател сред студентите в България

Данните са от изследване на агенция „Трендс“ по поръчка на Българската агенция за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

bdvo empl brand bdvo empl brand

Кока-Кока Хеленик Ботълинг Къмпани е най-желаният работодател сред студентите в страната сочат резултатите от социологическo проучване “Най-желаният работодател“, проведено от агенция „Тренд“ с възложител Българската агенция за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

78% от студентите са уверени, че в България има компании, които отговарят на всички техни изисквания, а 62% вярват, че могат да намерят желаното работно място у нас. Сигурността и стабилността са сред ключовите фактори за младите хора при избор на работно място, показват резултатите от представително проучване „Най-желаният работодател в България“ проведено през месец февруари 2020 г. Епидемията от COVID-19 оказва сериозно влияние върху пазара на труда у нас, затова сигурността и стабилността, която компаниите дават на хората в началото на техния кариерен път, придобиват още по-голяма важност.

Качествата, с които младите хора свързват най-предпочитаните работодатели, са честност, съвременност, креативност, стабилност и социална активност, а характеристиките, които ги привличат най-много в едно работно място, са възнаграждение, бъдещи кариерни възможности, естество на работа и баланс между професионалния и личния живот. Репутацията на работодателя и обвързаността със социално значими каузи също намират място сред ключовите фактори при избор им.

Мнозинството от тях (78%) са убедени, че в България има компании, които отговарят на всички техни изисквания към работното място, а 62% считат, че могат да си намерят такава „идеална“ работа у нас.

През 2019 г. Кока-Кола ХБК беше отличена като най-желания работодател сред работещите хора в България в бързооборотния сектор според националното проучване “Най-желан работодател сред работещите хора в България – Employer Of Choice”, организирано от To The Top Agency и за третата поредна година беше най-предпочитаният от студентите у нас работодател в сектора на бързооборотните услуги според Graduate Survey.