Ние обединяваме знанията, ресурсите и опита на The Coca‑Cola Company заедно с нашия опит в бутилирането, дистрибуцията и продажбите, за да създадем ползи за нашите клиенти, потребители и широката общественост.

Системата на Кока-Кола в България има значително икономическо въздействие върху българската икономика, което се разширява и извън нейния пряк принос. Вижте цифрите генерирани от Системата на Кока-Кола в България през 2017 година по-долу:

Системата на Кока-Кола в България дава възможност за значителни данъчни плащания по стойностната си верига: 

Системата на Кока-Кола осигурява висококачествена заетост и е свързана със значителен брой работни места в широката икономика:

Line of the different Coca-Cola bottles over the decades
Еволюцията на бутилката Кока-Кола
  • Производството на Coca‑Cola в България датира от 1965 г.
  • 346 милиона литра продадени безалкохолни напитки, което се равнява на около 49 литра за всеки българин
  • 105 милиона лева инвестирани в местни доставчици
  • 152 млн. лева платено ДДС за нашите продукти
  • 560 милиона лева в добавена стойност по веригата за създаване на стойност