Политики

Кодекс за бизнес поведение

Кодексът за бизнес поведение е основен документ на Кока-Кола ХБК. Всички наши служители са отговорни за отстояването на ангажиментите ни за най-високи стандарти на бизнес поведение.

Кока-Кола ХБК разчита на доверието на своите клиенти и потребители, както и на общностите, в които работим. Всички имаме задължението всеки ден да печелим това доверие.

Нашата култура на работното място и успехът ни на пазара винаги са зависели от нашите ценности: Побеждаваме заедно с нашите клиенти, Грижим се за хората, Съвършенство, Почтеност, Учим се и Работим като едно цяло.

На работното място се отнасяме с уважение един към друг и ценим приноса на всеки член от екипа. Знаем, че можем да постигаме успехи само като създадем приобщаваща, справедлива и позитивна работна среда.

На пазара се конкурираме активно, но винаги по законосъобразен и етичен начин. Спазваме обещанията си и правим това, което е правилно – а не просто това, което е лесно. Преди всичко, винаги действаме почтено към общностите, в които живеем и работим..

Нашият Борд на директорите е одобрил този Кодекс и е приет с пълната подкрепа на Оперативния ни комитет. От всеки служител се очаква да спазва Кодекса като част от служебните си задължения..

За кого се отнася Кодексът за бизнес поведение?

Кодексът за бизнес поведение важи за всички, които работят за Кока-Кола ХБК из целия свят, независимо от местоположението, ролята или длъжността. Това включва всички служители, ръководители, членове на Оперативния комитет и директори на Кока-Кола ХБК. Нашите доставчици, дистрибутори, агенти, консултанти и обслужващи компании също трябва да спазват много от принципите в Кодекса, като следват нашите Ръководни принципи за доставчици..