Политики

Политика срещу подкупи

Отношението ни към корупцията е ясно: нулева толерантност.

Тази Политика против подкупите е одобрена от Оперативния комитет и от Борда, който заедно с Комитета по одит и риск носи цялостната отговорност за прилагането й. Правилата за борба с подкупите вече са част от нашия Кодекс за бизнес поведение. Предназначението на тази специална Политика е да ви предостави по-подробни практически съвети, помагащи ви да откривате и предотвратявате подкупи и корупция, които могат да бъдат свързани с Кока-Кола ХБК.

Всички искаме да се чувстваме горди от общностите, в които живеем, и от мястото, където отиваме на работа всеки ден. Почтеността е една от основните ни ценности и трябва да я прилагаме на практика и популяризираме във всичко, което правим.