Образование България 2030 е партньорство от социално отговорни лица и организации от различни сектори (обществени, частни, политически, неправителствени), обединени от обща визия.

 

До 2030 г. се се стремим да осигурим равен достъп до възможности за развитие и обучение на младите хора в България.