Ние вярваме, че добрите компании предлагат отлични продукти, а най-добрите се стремят да превърнат света в едно по-добро място за живеене. Именно това е наша отговорност за обществото, околната среда и всичко около нас.

Youth Empowered camp

Дай Старт на успеха - Кока-Кола ХБК и Джуниър Ачийвмънт

Тази образователна програма е създадена в сътрудничество между Кока-Кола ХБК и Джуниър Ачийвмънт за подкрепа на младежкото развитие в България. Програмата има за цел да намали броя на икономически неактивните млади хора в България, чрез използване на образователни модули, решаване на бизнес казуси и менторство.

My Green City Tree

Моят зелен град

Най-голямата екологична инициатива на Кока-Кола България показва как всички ние можем да допринесем за подобряването на околната среда, фокусирайки се върху залесяването и опазването на горите.

 

The Spot Kupena

_Мястото - Активна събота 

Активната събота е национална кампания, целяща да мотивира хората да бъдат по-активни в ежедневието си. Инициативата се стреми да провокира трайна промяна в обществото и физическите навици в българското населени. Тя има за цел да привлече разнообразен кръг от хора, независимо от възрастта, пола или социалния статус. Активна събота - _Място се организира от Кока-Кола ХБК България и BG Бъди Активен. 

Winners Coca-Cola Cup

Купата на Coca‑Cola

Купата на Coca‑Cola е най-големият футболен турнир за тийнейджъри в България и се провежда от шест години; повече от 16 000 тийнейджъри са участвали през 2017 г.

Sprite Graffiti Academy Artists

Sprite Graffiti Academy

Sprite Graffiti Academy се създава, като продължение на дългогодишния фестивал “Спрайт Графити” и е място за художници на графити изкуството, които да показват своя талант от 2003 г. насам. През годините събитието е посетено от над 25 000 души. Академията се фокусира основно върху популяризирането на графити изкуствотото и обучението на графити артисти, чрез семинари с известни творци от световната графити общност.

Crystal Clear

Кристално чисти 

Инициативата Кристално чисти е организирана от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България с подкрепата на Кока-Кола ХБК България. Инициативата има за цел да обедини сектора на напитките около единни правила и ясни стандарти. Инициативата предлага и програма за устойчиво развитие в сътрудничество с Американския университет в България.

Partnership with the Bulgarian Red Cross

Програма “Топъл обяд”, Български червен кръст

Кока-Кола подкрепя инициативата “Топъл обяд” на Българския червен кръст, която предоставя безплатен обяд в различни български училища. Благодарение на сътрудничеството на Кока-Кола ХБК, топъл обяд, за цялата учебна година, са получили повече от 300 деца в неравностойно положение.