Бизнес моделът на Кока-Кола ХБК е в основата на всичко, което правим. Той определя дейностите, с които се ангажираме, отношенията, на които разчитаме и целите, които се стремим да постигнем, за да създадем ползи за всички заинтересовани страни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Ние създаваме стойност чрез…

Bankia production line
Бутилираща линия в производствен център "Банкя"
  • Непрекъсната оптимизация на производствената ни инфраструктура…

Coca-Cola 750ml
  • Задоволяване на променящите се предпочитания на потребителите и поддържане на устойчив и отговорен бизнес в общностите, в които работим...

  • И чрез ефективна работа, ние се стремим към отговорно производство и рентабилност.

Според проучването за Социално-икономическото въздействие на Системата на Кока-Кола в България през 2017 г., общият принос на Система на Кока-Кола в България е 0,6% от БВП на страната. Системата е заплатила 236 милиона лева под формата преки и непреки данъци. Сумата се равнява на 1,2% от данъчните приходи на България, както и на годишните разходи за образованието на 87 700 ученици.

Всеки 1 лев, изхарчен за напитки от портфолиото на Кока-Кола, води до 0,64 лева приходи за България.

 

 

Coca-Cola Ambassadors

Как споделяме ползите:

  • Нашият бизнес има непряко въздействие върху 19 800 работни места в страната и директно въздействие върху 2 300 служители в Системата на Кока-Кола в България.
  • Общ принос: 0,7% от работната сила на България
  • 1 работно място в Системата на Кока-Кола поддържа 7 други работни места в България