Нашите ангажименти

За нашите ангажименти

Искаме да осигурим правилните продукти и отговорно им позициониране за нашите клиенти.

The Coca‑Cola Company обяви поредица от ангажименти през 2013 г., които Системата на Кока-Кола, от която Кока-Кола ХБК е част, цели да изпълни до 2020 г.

Different options in every market

1. Да предлагаме безкалорийни напитки или напитки с ниско съдържание на калории на всеки пазар

За да дадем по-голям избор, ние предлагаме в нашето продуктово портфолио разнообразни диетични напитки или такива с нулево калорийно съдържание. Променихме формулата на доста от нашите напитки, за да съдържат по-малко захар и по-малко калории, напр. Sprite и Nestea със Stevia (билков подсладител) съдържат до 30% по-малко калории.


Label on our bottles

2. Да осигурим вярна и точна хранителна информация, представяща калорийното съдържание на всички опаковки

Комуникацията на калорийното съдържание на нашите продукти помага на хората да направят своя информиран избор и успешно да следят своя дневен прием на калории. Ние правим основаната хранителна информация видима на етикетите на опаковката на нашите бутилки и кенове.  Етикетите с указания за дневно количество (GDA) предоставят накратко информация за калориите, както и за съдържанието на захар, мазнини, наситени мазнини и соли.


3. Отговорен маркетинг, включително никакво позициониране пред целева аудитория от деца под 12 години

Затлъстяването е глобален проблем; ние се стремим нашите маркетингови и търговски дейности да отразяват нашата отговорност да защитим бъдещето на утрешния ден.  Това означава ние да поемем инициативата да не планираме реклами, насочени директно към аудитории, където повече от 35 процента са деца на възраст под 12 години.

Тази политика се отнася главно за телевизията, радиото и печата, а също и за Интернет и мобилните устройства. 

Етикетиране на хранителното съдържание

Вярваме, че хората трябва да имат достъп до ясна и точна хранителна информация на всички опаковки.

Балансът и умерените количества са ключът към здравословното хранене. Целта ни е да предоставим на хората информацията, от която се нуждаят, за да направят подходящ и информиран избор към активен и здравословен начин на живот.

В резултат на индустриалното саморегулиране, обявено през 2007 г., на нашите продукти в Европа са посочени препоръчителните дневни количества (GDA), за да помогнат на хората да разберат точния принос на конкретната напитка към ежедневния прием на енергия (калории) и захари.

През 2009 г. ние станахме първата компания в производството на напитки, която пое глобален ангажимент за почти всички продукти до края на 2011 г., за да направи енергийно етикетиране на етикета (включително калории, килокалории или кило джаули). През 2012 г. бяхме една от 12-те компании, които се присъединиха към новия Регламент на ЕС за информация за храните на потребителите, доброволна рамка за етикетиране на препоръчителните дневни количества.

Информацията за хранителното съдържание помага на хората да направят избор, отговарящ на техните нужди. Етикетите на опаковката ясно показват информация за калории, захар, мазнини, наситени мазнини и сол, както като абсолютни стойности, така и като процент от дневния прием. Те се отчитат на порция и като пропорция на здравословна диета, като помагат на потребителите да разберат точния принос на дадена напитка към ежедневния прием на енергия (калории) и захари, с оглед контролиране на теглото.

Ние етикетираме нискокалоричните напитки и напитките с нулево калорично съдържание в предната част на опаковката, така че хората да могат да ги идентифицират по-лесно.

Нашият партньор в Системата на Кока-Кола, The Coca‑Cola Company, също се ангажира да предостави фактическа, съществена и разбираема информация за хранителните стойности на продуктите, които произвеждаме и разпространяваме. 

 

Вижте повече:

Отговорен маркетинг

Ние се ангажираме да провеждаме маркетинг активности отговорно навсякъде, където работим, във всички медии и за всички наши продукти, особено когато става въпрос за маркетинг насочен към деца.

Нашата маркетингова философия разглежда най-добрия интерес на общностите, в които работим. Ние вярваме, че отговорният маркетинг е основен за нашите икономически, екологични и социални въздействия - това ни позволява да увеличим доверието в обществото и да приведем продуктите си в съответствие с предпочитанията на потребителите.

Нашите маркетингови програми напълно съответстват с действащите закони за маркетинговата комуникация, стандарти и кодекси - това включва реклама, промоции и спонсорства.

Ние се стремим да търгуваме отговорно и да насърчаваме здравословния и активен начин на живот.

Зачитането на правата на родителите и настойниците е основополагащо за нашата отговорна маркетингова политика. Ние уважаваме ролята на родителите и настойниците при правенето на подходящия избор за техните деца, като не извършваме маркетинг, насочен директно към деца под 12 години и работим с дистрибутори на трети страни, придържащи се към същите ангажименти.

Нашият ангажимент за отговорен маркетинг също така включва подпомагане на разработването на кодекси за практиката в отрасъла, като ангажиментите на Съюза на европейските асоциации на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA).

За да увеличим максимално прозрачността и отчетността, ние следим изпълнението на нашите външни ангажименти чрез одити на трети страни. Те потвърждават изключителното съответствие (между 90 и 100%). Това доведе до много осезаеми резултати, които ни насърчават да продължим усилията си.