С уникална за страната ни кампания Coca‑Cola представи новата визия на марката, която е част от глобалната комуникационна стратегия „Един бранд“. Подходът обединява подбрандовете на Coca‑Cola, представени в България от Coca‑Cola Classic и Coca‑Cola Zero, в един бранд, който има една обща визуална идентичност и позициониране.