Общо 2 000 фиданки зимен дъб и акация бяха засадени на 4 дка обезлесена, вследствие на щетите нанесени от корояд, площ от стотици доброволци и служители от Системата на Кока-Кола в България.