Групата Кока-Кола Хеленик обяви своите търговски резултати за първото тримесечие на 2019 г.

„Започнахме годината добре, постигайки солиден растеж в приходите въпреки влиянието на късния Великден тази година. Растежът на обемите се повиши спрямо миналата година и текущите ни инициативи за управление на растежа на приходите продължават да осигуряват подобрения в цената/микса. Това добро начало ни дава възможност да осъществим плановете си и да превърнем 2019 г. в още една година, през която постигаме FX-неутрален растеж на приходите над целевия си диапазон с допълнително повишаване на маржа. Имам удоволствието да обявя и че Съветът реши да предложи специален дивидент от € 2,00 на акция, отразявайки последователните години на силно представяне, увереността в бъдещето и нашия ангажимент да създаваме стойност за нашите акционери“, коментира Зоран Богданович, Главен изпълнителен директор на Групата.

Акценти на първото тримесечие

  • Силното представяне във всички сегменти осигури FX-неутрален ръст на приходите от 4,7%.
  • Ръст от 3,5% в обема, с което се отчита подобрение спрямо първото тримесечие на предходната година.
  • Ръст от 1,1% на продажбите на каса.
  • След няколко години на силно финансово представяне и добър напредък в посока на целите ни за растеж до 2020 г., Съветът предлага специален дивидент от € 2,00 на акция, на обща сума от около € 730 милиона.