На специално коледно събитие Кока-Кола благодари на своите партньори в страната, с които заедно реализира своите проекти за по-добро и устойчиво бъдеще, инвестирайки в местните общности, развитието на младите хора и опазването на околната среда. Компанията беше удостоена с почетния Златен знак на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за цялостен принос към икономическото, социалното и образователното развитие на България, както и с почетния плакет на БЧК за партньорство в сферата на дарителството и доброволчеството.