Индексът за устойчивост на Дау Джоунс за 2019 г. – водещ световен показател за устойчивостта в бизнеса, оцени Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани като най-устойчивата компания за напитки в Европа.

Индексът за устойчивост на Дау Джоунс за 2019 г. – водещ световен показател за устойчивостта в бизнеса, оцени Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани като най-устойчивата компания за напитки в Европа. Това е шестият път за 7 години, в който компанията е обявявана за номер 1 по индекса, и девети пореден път, в който тя попада в топ три на световните и европейските компании за напитки.

Максималните резултати в 11 категории и положителните подобрения в 9 други допринесоха за общ резултат от 90, който класира компанията на второ място в световната класация. 

„За нас е чест и голяма гордост, че ангажиментът на нашите служители и партньори за прилагане на устойчиви практики отново доведе до такова признание. Наясно сме обаче, че това е само моментна снимка - в действителност работата никога не спира и винаги има какво още да се направи. Ето защо полагаме толкова усилия за непрекъснатото и дългосрочно постигане на нашите цели за устойчивост“, коментира главният изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК Зоран Богданович.

Акценти на устойчивостта за 2018 г., които допринесоха за резултата на компанията:

Постигнахме нашия основан на науката ангажимент за ограничаване на въглеродните емисии в нашата верига на стойността с 25% (в сравнение с 2010 г.) две години преди предвижданата 2020 г. С други думи, спестили сме 1.27 млн. тона въглеродни емисии;

  • Постигнахме ангажираност на служителите от 88%, над средното за компаниите от FTSE 100;
  • 37% от управленските позиции към момента се заемат от жени, като нашата цел е до 2025 г. този дял да нарасне до 50%;
  • 98% от нашите разходи за доставчици, възлизащи на €3.237 млн., бяха местни - в подкрепа на заетостта и бизнеса в страните, в които развиваме дейност, като допринесохме с €328 млн. в данъци към местните икономики;
  • Инвестирахме €7.9 млн. в обществени проекти, като над една трета бяха вложени в нашата програма Youth Empowered, насочена към подкрепа за младите хора в развитието на тяхната бизнес находчивост и житейски умения;
  • Ограничихме обема на използваната в производството вода с 22% в нашите заводи (в сравнение с 2010 г.);
  • Успешно възстановихме еквивалента на 45% общите първични опаковки, които пуснахме на пазара, за рециклиране;

 

Мисия Устойчивост

Стартирахме нашите ангажименти до 2025 г. през септември 2018 г., насочени към шест ключови области: ограничаване на емисиите; водоползване и управление на водите; Свят без отпадъци; добиване на съставки; хранене; и нашите хора и общности. Пълна информация за ангажиментите може да бъде намерена тук. Вече постигнахме добър напредък и сме на път да ги реализираме.

Резултатите в областта на устойчивостта на Кока-Кола ХБК са признати и от други авторитетни промишлени класации, като например CDP Climate Disclosure, рейтингa MSCI ESG и индексa FTSE4Good.