Близо 60 възпитаници на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) ще приложат на практика своите финансови и счетоводни знания, като се присъединят към екипите на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (Coca‑Cola Hellenic Business Services Organization). В рамките на 3 месеца младежите от 11-и и 12-и клас ще се запознаят отблизо с дейността на мултинационалната компания и ще бъдат активно въвлечени в работата на финансово-счетоводните отдели. Инициативата се провежда в рамките на проекта „Ученически практики – Фаза 1“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.