Групата Кока-Кола Хеленик представи своя Интегриран годишен доклад за 2019 г, с който отбеляза пета поредна година на ръст и показа как с новата си стратегия и визия, компанията доставя много повече добавена стойност за своите партньори.

Изпълнението на целите за 2019 г. стана възможно благодарение на смелия ни подход към продуктови иновации и портфолио, стратегически път към пазара, отдадени служители, иновативно мислене и ангажимент към отговорни и устойчиви практики. Пълният текст на доклада: https://coca-colahellenic.com/en/investors/2019-integrated-annual-report/