ПРЕЗ ОТЧЕТЕНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ КОМПАНИЯТА БЕЛЕЖИ СОЛИДЕН РЪСТ

Групата Кока-Кола Хеленик обяви днес своите търговски резултати за третото тримесечие на годината и по този повод Зоран Богданович, Главен изпълнителен директор на Групата, направи следното изявление:

"Доволни сме от постигнатите резултати и позитивното позициониране на бизнеса ни, благодарение на успешната реализация на възможностите за ръст на нашите пазари. Продуктовото ни портфолио продължава да се развива, за да отговори на променящите се предпочитания на потребителите, а чрез партньорство с ключови клиенти успяваме да засилваме позициите си на пазара. Отбелязахме тримесечие със солиден ръст, благодарение на продължаващия прогрес в обемите, надграждайки силните резултати от предходните периоди. Както и очаквахме, по-ниските резултати на цена към ръст на микса основно отразяват планираните промени в цената през изтеклото тримесечие и затова очакваме повишаване през последната четвърт от годината. Търговията през октомври традиционно е силна и очакваме резултатите за 2018 г. като цяло да затвърдят прогнозите за още една година с добър ръст както в приходите, така и в маржовете".

Основни акценти:

  • Солиден ръст на приходите от 4.5% след приспадане на валутните разлики.
  • Ръст на обем продажби от 4.2%, дължащ се предимно на позитивни резултати от развиващите се пазари в Групата Хеленик
  • Ръст от 3% в приходите от продажби на каса