"Връзката Кока-Кола, футбол и подкрепа към младите е много силна, защото към играта и заабавлението добавя изграждане на ценности и умения в децата – екипност, многообразие и включване. А те са за гарант за това, че момчетата и момичетата, чиито успехи празнуваме днес, ще се превърнат в отговорни и активни граждани на обществото, в което живеем и ще вдъхновят други деца да учат, спортуват и да си помагат.", каза Жаклин Цочева – директор „Публични комуникации и връзки с обществеността" по време на награждаването на участниците в националната програма „Децата и футболът", която Системата на Кока-Кола в България подкрепя вече 20 години и е обхванала повече от 100 000 момичета и момчета в България.