Спонсорства

В съответствие с нашата корпоративна стратегия за социална отговорност, ние, в Кока-Кола ХБК България подкрепяме събития и инициативи, които насърчават благополучието и подпомагат местните общности.

Корпоративната отговорност е в основата на всичко, което Кока-Кола прави от своето създаване досега. Компанията непрекъснато инвестира в българското общество и съсредоточава усилията си върху три приоритета:

  • Развитие на младите хора
  • Околна среда
  • Благосъстоянието на общностите

Системата на Кока-Кола в България се стреми да създаде по-добри условия на живот в местните общности, с които работи. Заедно с нашите ключови партньори непрекъснато се стремим да реализираме ефективни програми в областта на развитието на младите хора, околната среда и активния начин на живот, което ще доведе до устойчиви резултати в цялото българско общество.