Кандидатствайте за спонсорство

Попълнете формата по-долу, за да кандидатствате за спонсорство от Кока-Кола ХБК България.

За организацията

За проектаКока-Кола ХБК се ангажира да запази поверителността на всички посетители на www.coca-colahellenic.com и да защити всяка лична информация, която ни предоставите. С регистрацията си на този сайт вие се съгласявате да използваме и прехвърляме информацията, която сте ни предоставили за вземане на решения за дарения и спонсорство. Всички лични данни (например вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които въведете на Страницата по електронен път или по друг начин, ще бъдат използвани от Кока-Кола ХБК България по време на процеса на вземане на решения за спонсорство и дарения. Всеки друг вид комуникация или материал, които въведете на Страницата, като въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще бъдат третирани като неповерителни и непатентовани. Кока-Кола ХБК България си запазва правото по свое усмотрение да ви откаже достъп до настоящата страница или до която и да е част от нея без предварително уведомление, в случай на злоупотреба. Всеки изпратен формуляр за спонсорство се преглежда от нашия комитет по спонсорство. Ние предоставяме отговор по телефона на всяко искане за спонсорство до 30 дни след неговото подаване.