Отговорен маркетинг

Ние се ангажираме да провеждаме маркетинг активности отговорно навсякъде, където работим, във всички медии и за всички наши продукти, особено когато става въпрос за маркетинг насочен към деца.

 

Нашата маркетингова философия разглежда най-добрия интерес на общностите, в които работим. Ние вярваме, че отговорният маркетинг е основен за нашите икономически, екологични и социални въздействия - това ни позволява да увеличим доверието в обществото и да приведем продуктите си в съответствие с предпочитанията на потребителите.

Нашите маркетингови програми напълно съответстват с действащите закони за маркетинговата комуникация, стандарти и кодекси - това включва реклама, промоции и спонсорства.

Ние се стремим да търгуваме отговорно и да насърчаваме здравословния и активен начин на живот.

Зачитането на правата на родителите и настойниците е основополагащо за нашата отговорна маркетингова политика. Ние уважаваме ролята на родителите и настойниците при правенето на подходящия избор за техните деца, като не извършваме маркетинг, насочен директно към деца под 12 години и работим с дистрибутори на трети страни, придържащи се към същите ангажименти.

Нашият ангажимент за отговорен маркетинг също така включва подпомагане на разработването на кодекси за практиката в отрасъла, като ангажиментите на Съюза на европейските асоциации на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA).

За да увеличим максимално прозрачността и отчетността, ние следим изпълнението на нашите външни ангажименти чрез одити на трети страни. Те потвърждават изключителното съответствие (между 90 и 100%). Това доведе до много осезаеми резултати, които ни насърчават да продължим усилията си.