Нашето отношение към корупцията е ясно: нулева толерантност.

В Кока-Кола Хеленик всичко започва с нашите ценности. Няма по-голям приоритет от това да сме открити, честни и почтени. Без значение e в коя от държавите от Групата осъществяваме дейността си, в сделките с нашите доставчици, клиенти, държавни органи и други лица, винаги трябва да бъдем на нивото на ценностите си – уважение към хората, прямота, прозрачност и почтеност.

Ангажиментът ни към почтеността и етичното поведение е особено важен в сферата на предотвратяването и преустановяването на корупцията. Нагласата ни към корупцията е ясна – провеждаме политика на нулева толерантност. Знаем, че работим в трудна среда и на места, в които корупцията може да е широко разпространена. Това никога не може да бъде извинение. От съществено значение е да гарантираме, че хората в компанията и тези, които работят от наше име разбират задълженията си и че поведението им съответства на нашите ценности.

Настоящата Политика срещу подкупи и наръчник за спазването съдържа едно широко разбиране за програмата за борба с подкупите и корупцията на Кока-Кола Хеленик. Целта е да Ви образова и да предостави знанията и средствата за установяване и предотвратяване на подкупите и корупцията. В нея са дадени и указания къде можете да намерите повече информация.