Нашата политика по опазване на околната среда е изложена по-долу.

Кока-Кола ХБК разбира и осъзнава, че отношението, което има към околната среда и дейностите, свързани с нейното опазване, са ключови за успеха на бизнеса.