Фокусирането върху Качеството и Безопасността на храните в целия аспект от дейности на Кока-Кола ХБК България АД е наш стратегически избор и основна цел.

Ние вярваме, че успехът на Компанията зависи от доставката на висококачествени продукти, опаковки и услуги, които отговарят, или надвишават високите очаквания на клиентите и консуматорите, основаващи се на доверието в марката на продуктите и репутацията на Компанията. В основата на това доверие е и отговорността за производството и дистрибуцията на безопасни продукти.


За нас Качеството не е свързано само с продуктите, които Компанията произвежда, а се проявява във всяка наша дейност и включва всичко, което правим. Кока-Кола ХБК България АД вярва, че Качеството е отговорност на всеки служител на Компанията и зависи от начина, по който всеки изпълнява работата си или взаимодейства със заинтересованите страни. Безопасността на храните е отговорност на всички, които имат пряк достъп или въздействие върху суровините, материалите, опаковките, производството, съхранението и транспорта на продуктите.