Кока-Кола ХБК България вярва, че хората са най-ценния и актив и най-голямото богатство за компанията. Осигуряването на безопасна и здравословна работна среда е една от нашите основни отговорности и е в основата на нашия успех.

  • Безопасността и здравето могат да бъдат управлявани 
  • Трудовите злополуки и професионалните заболявания са предотвратими 
  • Никой не трябва да пострада заради това, което върши, независимо какво е то
  • Безопасното поведение е основно изискване при работа 
  • Всеки е отговорен за здравето и безопасността 
  • Нашата работа във връзка със здравето и безопасността е важна за нашия бизнес