Политиката на отговорен маркетинг на Кока-Кола ХБК за първокласни спиртни напитки има за цел да представи ясни и последователни насоки на всички служители относно нашите стандарти за отговорен маркетинг, рекламиране и популяризиране на спиртните напитки, които дружеството разпространява и продава от името на своите бизнес партньори.