Кодексът за бизнес поведение е основна политика на Кока-Кола ХБК. Всички наши служители са отговорни за поддържането на нашия ангажимент за най-високи стандарти на бизнес поведение.

Зависими сме от доверието, които нашите клиенти и потребители имат в нас. Всички ние имаме задължението да заслужим това доверие всеки ден. Репутацията ни се гради върху нашето поведение на работното място и когато представляваме Кока-Кола Хеленик. Бъдещият ни успех започва с нашите ценности: Автентичност, Съвършенство, Учим се, Уважаваме и ценим хората си, Работим като едно цяло и Побеждаваме заедно с нашите клиенти.

Ценностите ни налагат да бъдем открити, честни и почтени и да действаме почтено. Ние сме компания, която създава безопасна, забавна и позитивна работна среда. Навсякъде, където извършваме дейност ние спазваме обещанията си и правим това, което е редно, а не просто това, което е лесно. Ще се конкурираме енергично, за да спечелим на пазара, но винаги ще действаме честно, законосъобразно и почтено в отношенията си с всеки, до чийто живот се докосваме. Когато печелим заедно с нашите клиенти, се интересуваме също толкова за това как постигаме резултатите си, а не само за самите резултати. Ние никога не действаме арогантно или без да зачитаме интересите на другите.

Създаването на настоящия Кодекс за бизнес поведение е част от отговорността ни да осигурим работно място и работна сила, които са изцяло ангажирани с извършването на дейност въз основа на ценностите ни. Целта ни е да представим един ясен и достъпен документ с практически напътствия за отделните ни отговорности и за това как да получим допълнителна информация, когато имаме съмнения. Обаче настоящият Кодекс не може да засегне всяка ситуация, с която може да се сблъскаме, и не замества здравия разум и добрата преценка с оглед на ценностите ни и ангажимента ни да бъдем една от компаниите, които се радват на най-голямо доверие и почит в света.