Нашата по-широка цел

Вярваме в това, което правим - за нашия бизнес и извън него.

 

Във всяка страна, в която работим, оказваме влияние върху живота на потребителите, нашите служители и общности. Това носи по-голяма отговорност - по-широка цел за нашия бизнес.

Това е целта да се съберем, да разпространим щастието и да вдъхновим за едно по-добро бъдеще.

Нашата цел мотивира нашите хора да допринесат значително - не само за нашия бизнес, но и за обществото като цяло. Тя изразява нашата любов към нашите марки, страстта, която имаме към нашия бизнес, грижата един към друг и нашия оптимизъм, който запазва високите ни стремежи и очаквания.

  • Сплотеността ни е това, което ни определя - винаги стоим един за друг, търсим смисъл в нашето ежедневие и допринасяме за по-голямото благо на света
  • Щастието е това, което се разпространява с всяка бутилка на пазара. Нашето щастие идва отвътре и се разпространява - до нашите потребители, клиенти и партньори, докато споделяме нашата любов към нашите марки и радостта ни в живота
  • За по-добро бъдеще, тъй като всеки ден сме вдъхновени да продължим да подкрепяме нашите общности, за да можем заедно да се развиваме към устойчиво бъдеще.