Банкя и "Заедно в час" бяха наградени в категория "Инвеститор в знанието" за 2016 г., по време на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).